Условия за употреба

Този документ съдържа две секции:

Секция А. се прилага, ако Вие сте Паркиращ. Прочетете я внимателно, тъй като тя представлява договорът между Вас, като Паркиращ, и нас.

Секция В. се прилага, ако Вие сте Собственик/Оператор на Паркинг (ПО). Прочетете я внимателно, тъй като тя представлява договорът между Вас, като ПО, и нас.

В случай че Вие сте и Паркиращ, и ПО, и двете Секции от тези Условия са приложими за Вас. Насърчаваме Ви да прочетете всичко внимателно и да разберете кои правила ще се прилагат в случаите, когато действате като Паркиращ, и кои правила ще се прилагат в случаите, когато действате като ПО.

 

 

Секция A.

Условия за Употреба за Паркиращи

 

A.1. Въведение (тази Секция A.1. е приложима за Паркиращи)

Паркинг Телеком има удоволствието да Ви представи своите платформа, онлайн място за търговия (“marketplace”), сайтове, софтуер, приложения, съдържание, продукти и услуги („ПТ Услугите“), които може да са обозначени с наименованието Паркинг Телеком или друга марка/наименование, притежавани от или лицензирани на Паркинг Телеком. Тази Секция А от настоящия документи („Условия за Употреба“ или просто „Условия“) урежда Вашето ползване и нашето предоставяне на ПТ Услугите, за което ние публикуваме тези Условия, както и ПТ Услугите, които правим достъпни на сайтове и платформи на трети лица, ако тези условия Ви бъдат представени във връзка с ползването от Вас на ПТ Услугите. Молим да прочетете тези условия внимателно, преди да използвате ПТ Услугите.

Нищо в тези Условия няма за намерение да засегне Вашите права съгласно правото на държавата, където обичайно пребивавате. Ако има конфликт между тези права и тези Условия, Вашите права по приложимото местно право ще бъдат с предимство.

Тези Условия са приложими в случаите, когато Вие сте Паркиращ (физическо лице, което чрез мобилните приложения на ПТ или ПТ Услугите търси свободни паркоместа за временно платено ползване и използва паркинг услугите, предлагани от собственици/оператори на паркинги).

Ако Вие сте собственик/оператор на паркинг, моля следвайте линка към Секция В. относно специфичните условия, приложими за собственици/оператори на паркинги.

 

A.2. Договор между Вас и Нас (тази Секция A.2. е приложима за Паркиращи)

Това е договор между Вас (като физическо лице) и Паркинг Телеком Лабс ЕООД („ние“, „нас“ или „ПТ“). ПТ е дружество, учредено по законите на България, със седалище и адрес на управление София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 80, офис сграда „Астрал Бизнес Център“, ет. 5, офис 5.1., с ДДС номер BG 203737877, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 203737877, представлявано от своите управители.

Вие трябва да прочетете и да се съгласите с тези Условия преди да използвате ПТ Услугите. Ако не сте съгласни, Вие не може да ползвате ПТ Услугите.

Тези Условия представят ограничената основа, на която ПТ Услугите са достъпни, и заменят предишни споразумения и договорки.

За някои ПТ Услуги може да са приложими допълнителни условия, като напр. правила за определена услуга или друга дейност, или пък условия, които съпровождат определено съдържание или софтуер, достъпни чрез ПТ Услугите. Допълнителните условия ще Ви бъдат представени във връзка с такива услуги или дейности. Всякакви допълнителни условия са в допълнение на тези Условия и ще се считат за част от тях.

Ние може да изменим тези Условия. Всяко такова изменение ще влиза в сила тридесет (30) дни след изпращане от наша страна на съобщение до Вас (ако сте регистриран и имате акаунт при нас) или след публикуване на изменението на ПТ Услугите (ако не сте регистриран при нас). Ако не сте съгласен с измененията на тези Условия, Вие трябва да преустановите да използвате ПТ Услугите. Вашите продължаващи достъп или използване на ПТ Услугите след нашето уведомление или публикуване ще се считат за съгласие да бъдете обвързан от така изменените Условия.

Ние можем по всяко време да прекратим този договор по отношение на Вас (включително Вашият достъп до ПТ Услугите), ако не спазвате която и да е разпоредба на тези Условия.

Ние имаме право да преустановим предоставянето на ПТ Услугите изцяло или отчасти по всяко време.

 

A.3. ПТ Услугите (тази Секция A.3. е приложима за Паркиращи)

ПТ Услугите са за Ваша лична употреба, не за търговски или бизнес цели, и са предназначени единствено с информационна цел, както и да улеснят Вашето паркиране.

ПТ Услугите представляват технологична платформа, която дава възможност на потребители на мобилни приложения на ПТ или на сайтове, предоставени като част от Услугите (всяко едно от тях – „приложение“), да използват с лекота и без излишни затруднения паркинг услугите, предоставяни от трети лица – доставчици на паркинг услуги (собственици или оператори на паркинги, всеки от тях „ПО“), които имат договорни отношения с нас, или да използват други пособия, предоставяни от трети лица, които нямат договорни отношения с нас. ПТ Услугите може да включват, но не са ограничени до, подпомагане на Вашата навигация до най-близкия до Вашето местоположение паркинг или намиране на ползваната от Вас карта на подходящи паркоместа с определена локация; показване на свободните паркоместа; резервация на паркомясто при определен ПО за определен период от време; ограничена техническа помощ, свързана с Вашето плащане към ПО, чиито услуги сте използвали или бихте искали да използвате; чек-ин и чек-аут за определено паркомясто; изпращане до Вас или поставяне във Вашия акаунт на информация за извършените плащания и ползваните паркинг услуги от името на ПО.

Вие разбирате и потвърждавате, че ПТ не предоставя паркинг услуги и не функционира като ПО.

 

Използване на ПТ Услугите

ПТ Услугите се предоставят на нашата платформа, marketplace или чрез нашите приложения. Някои ограничени възможности може да са достъпни без регистрация. Такива възможности биха могли да включват, неизчерпателно, достъп до обща информация по приложението и показване на някои условия по паркиране в определена зона.

Акаунт: Принципно, за да ползвате ПТ Услугите, Вие трябва да се регистрирате и да поддържате личен акаунт на потребител. По време на процеса по регистрация и за да създадем Вашия акаунт, ние ще съберем информация за Вашия телефонен номер, имейл адрес и парола. За да достъпвате вашия акаунт, използвате ПТ Услугите, преглеждате историята на акаунта си, Вие ще използвате Вашия имейл адрес и парола. Регистрационният процес е достъпен онлайн на нашето мобилно приложение.

Вие трябва да сте на възраст поне 18 години и да сте правоспособен, за да сключите настоящия договор.

По време на регистрацията Вие ще ни споделите своя имейл адрес. Вие ще го използвате, за да се индивидуализирате пред нас, когато ползвате нашите Услуги. Ние единствено ще проверим дали това е валиден имейл адрес и няма да носим отговорност в случай, че предоставеният имейл адрес нарушава права на трети лица, търговски марки или друга интелектуална собственост.

Вашата парола, заедно с Вашия имейл адрес, ще ви осигурят достъп до Вашия акаунт и използването на ПТ Услугите. Вие носите отговорност за това да предприемете разумни мерки да запазите конфиденциалността на Вашия имейл адрес и парола, както и сте отговорен за всички действия, извършени във Вашия акаунт, които разумно можете да контролирате. Вие се съгласявате да ни уведомите своевременно за всяко неоторизирано ползване на Вашия имейл адрес, парола или друга акаунт информация, както и за всяко други нарушение на сигурността, което Ви стане известно и което засяга Вашия акаунт или ПТ Услугите.

Ние също така имаме нужда от Вашия имейл адрес, за да си комуникираме с Вас във връзка с Вашето ползване на ПТ Услугите.

В случай че забравите паролата си, ние ще Ви изпратим на Вашия имейл адрес линк, който да Ви даде възможност да си подновите паролата.

Вашата регистрация или логване могат да бъдат подпомогнати чрез някои от Вашите акаунти в социални медии, напр. Фейсбук.

Сигурността, целостта и поверителността на Вашата информация са изключително важни за нас. Ние сме внедрили технически, административни и физически мерки за сигурност, които са разработени да защитават Вашата информация от неоторизиран достъп, разкриване, използване или промяна. За повече информация, моля проверете нашето Изявление за поверителност и защита на личните данни (link).

След регистрацията Вие ще получите автоматично генериран QR код (Вашата “карта за паркиране”), който не съдържа сензитивни данни,  но Ви идентифицира като потребител в нашата система и служи като верифициращ опознавателен знак (token). Друг метод за свързване, който може да предоставим, е чрез Bluetooth-а на Вашето устройство.

Вие се съгласявате да поддържате точни, пълни и актуални данните, които се съдържат във Вашия акаунт. Вие се съгласявате да не прехвърляте или по друг начин предоставяте Вашия акаунт на друго лице. Вие се задължавате да спазвате всички приложими закони, когато ползвате ПТ Услугите, и имате право да използвате ПТ Услугите единствено за легитимни цели. Използвайки ПТ Услугите, Вие се съгласявате да не създавате смущения, неприятности, неудобства или вреди на ПО или на което и да е трето лице.

Вашият акаунт представлява отделна част от ПТ платформата или marketplace, която съдържа информация за регистрирания потребител, предоставена по време на регистрационния процес и в процеса на използване на ПТ Услугите и съхранявана на сървър на ПТ. Чрез Вашия акаунт Вие може да използвате различни ПТ Услуги, да актуализирате данните, предоставени по време на регистрацията или по-късно, да сменяте паролата си, да преустановите Вашия акаунт и ползването на ПТ Услугите и т.н.

Нашият marketplace ще Ви предостави техническа възможност за комуникация между Паркиращ и ПО (комуникационен канал), при наличие на съгласие от участващите страни.

Като допълнителна възможност на Вашия персонален акаунт Вие можете да създадете бизнес профил за нуждите на получаване на разписка/информация за платени паркинг услуги, когато ползвате служебна кола. Вие нямате право да създадете само бизнес профил и тези Условия винаги ще се прилагат единствено между Вас, като физическо лице, и нас. Бизнес частта от Вашия персонален акаунт е предвидена единствено за целите, споменати в този параграф. Фактът, че може да ни предоставите информация за фирмено име и допълнителна фирмена информация, като напр. адрес, не създава договорни отношения между тази компания и ПТ. Ние не гарантираме, че разписката/информацията, която ще получите за платени паркинг услуги, ще отговаря на изискванията на Вашата компания за разходен, счетоводен или друг тип документ. И независимо от всичко казано дотук, Вие се съгласявате, че ПТ Услугите Ви се предоставят единствено за Ваши лични, не-търговски и некомерсиални цели.

Достъп до мрежа, такси и устройства

Когато достъпвате ПТ Услугите през мобилна мрежа, за Вас ще са приложими таксите за пренос на данни, съобщения или други такси на Вашия доставчик на интернет или роуминг услуги. Свалянето, инсталирането или използването на определени ПТ Услуги може да е забранено или ограничено от вашия доставчик на интернет и не всички ПТ Услуги може да работят с доставената Ви мрежа или устройството Ви.

Вие сте отговорен за получаването на достъп до мрежа за пренос на данни, необходими за ползването на ПТ Услугите. Може да бъдете таксувани за мобилен интернет и пренос на данни и съобщения, ако ползвате ПТ Услугите от безжично устройство. Вие сте отговорен за осигуряване и актуализация на съвместим хардуер или устройство, с което да достъпвате и ползвате ПТ Услугите и приложенията и техните актуализации. ПТ не гарантира, че ПТ Услугите, или част от тях, ще функционират на всеки хардуер или на всяко устройство. В допълнение, ПТ Услугите може да не функционират добре или да бъдат забавени поради ползването на интернет и електронни комуникации.

 

Интелектуална собственост

ПТ Услугите са защитена интелектуална собственост на ПТ или на лицензодателите на ПТ и всички търговски марки, марки за услуги, търговски наименования и всякакви други права върху обекти на интелектуалната собственост във връзка с ПТ Услугите се притежават от нас или от нашите лицензодатели. Освен ако ние изрично не се съгласим писмено за друго, нито един елемент от ПТ Услугите не може да се ползва или употребява по различен начин, освен като част от ПТ Услугите, оказвани на Вас. Вие може да притежавате или използвате устройството, на което елементи от ПТ Услугите се предоставят на Вас, но ние запазваме пълна и цялостна собственост върху ПТ Услугите. Ние не Ви прехвърляме право на собственост върху нито един елемент от ПТ Услугите.

Нито тези Условия, нито ползването от Ваша страна на ПТ Услугите, Ви предоставят или прехвърлят някакви права върху или свързани с ПТ Услугите, освен ограничените лицензионни права, дадени по-долу; нито дават някакво право да се ползва или реферира по какъвто и да е начин към името на ПТ, логото, наименованията на продуктите и услугите, търговските марки или марките за услуги или тези на лицензодателите на ПТ.

 

Съдържание и софтуерен лиценз

Ако дадена ПТ Услуга е конфигурирана да позволява използването на приложения, програми, друг софтуер, съдържание, виртуални неща или други материали, които се притежават от нас или са ни лицензирани, ние Ви предоставяме единствено ограничена, неизключителна, неподлиценизурема, отменяема, непрехвърляема лицензия да достъпвате и ползвате споменатите приложения, програми, друг софтуер, съдържание, виртуални неща или други материали, и то единствено за Ваши лични, некомерсиални цели.

 

Ограничения

Вие нямате право да заобикаляте или да деактивирате системите за защита на съдържанието или технологиите за управление на дигиталните права, които се използват от или във всека една ПТ Услуга; да де-компилирате, да правите обратен инженеринг, да де-асемблирате или по друг начин да привеждате коя да е ПТ Услуга до форма, способна да бъде прочетена/разчетена; да репродуцирате, модифицирате, правите производни работи, разпространявате, лицензирате, отдавате под наем, лизинг или заем, продавате, препродавате, прехвърляте, публично показвате, оповестявате, пренасяте, стриймвате, излъчвате, публикувате или по друг начин  използвате ПТ Услугите, освен по начина, който изрично Ви е позволен от ПТ; да премахвате идентификацията, знаците и обозначенията  за авторски права, търговски марки или други обозначения, показващи собственост, от която и да е част от ПТ Услугите; да правите линкове (връзки) към, огледален или подобен образ или копие, да разработвате или да фреймвате която и да е част от ПТ Услугите; да пускате или използвате каквито и да е програми или скриптове, за да скрейпвате, индексирате, проучвате или по друг начин извличате данни от която и да е част от ПТ Услугите, или безпричинно да затруднявате или пречите на работата и/или на функционалностите на който и да е аспект от ПТ Услугите; да правите опити да получите непозволен достъп до или да накърнявате който и да е аспект от ПТ Услугите или свързани с тях системи или мрежи; или да достъпвате или ползвате която и да е ПТ Услуга по начин, който противоречи на закона или е непозволен или по начин, който предполага връзка с нашите продукти, услуги или брандове. Като ползвате услуги, съдържание или софтуер чрез ПТ Услугите, вие декларирате и гарантирате, че вашият достъп до и ползване на услуги, съдържание или софтуер ще се съобразяват с и ще спазват всички изброени по-горе изисквания.

 

Приемане на условия, изисквани от Apple или Google

Приемане на условия, изисквани от Apple

 • Вие и ние приемаме, че тези Условия за Употреба са сключени между Вас и нас, а не с Apple, и че ние, а не Apple, сме единствено отговорни за ПТ Платформата и приложенията и съдържанието в тях. Приложими са и Условията на App Store (App Store Terms of Service) и в случай на противоречие с тези условия, които са в сила, последните ще имат преимущество.
 • Обхват на лицензията: лицензията, която Ви е предоставена е ограничена до непрехвърляема лицензия да се използва ПТ платформата и приложенията на който и да е iPhone or iPod touch, който Вие притежавате или контролирате и както е позволено от Правилата за употреба, представени в App Store Terms of Service.
 • Поддръжка и помощ: Ние сме единствено отговорни да ви предоставим поддръжката и помощта по отношение на ПТ платформата и приложенията, така както е уточнено в тези Условия за Употреба, или както се изисква от приложимото право. Вие и ние приемаме, че Apple няма никакви задължения да предоставя поддръжка и помощ по отношение на платформата и приложенията.
 • Гаранция: Ние сме единствено отговорни за предоставяне на изрични или приложими по закон гаранции, доколкото изобщо сме се задължили да ги предоставим и доколкото не сме ги изключили ефективно. В случай че ПТ платформата или приложенията не отговарят на приложима за тях гаранция, Вие може да уведомите Apple и Apple ще Ви върне покупната цена, която сте платили за приложението, ако има такава; и освен това, до максималната степен, позволена от приложимото право, Apple не носи никакво друго гаранционно задължение по отношение на ПТ платформата и приложенията, и всякакви други претенции, загуби, задължения, вреди, разходи или разноски, приложими към липсата на приложение на поета гаранция, ще бъдат изцяло наша отговорност.
 • Претенции за продукта: Ние и Вие приемаме, че ние, а не Apple, сме отговорни за адресирането на претенции, които Вие или трето лице може да имате във връзка с ПТ платформата или Вашето притежание и/или ползване на приложенията, включително, но не само що се отнася до: (i) искове за отговорност по отношение на продукта; (ii) претенции, че платформата или приложенията не отговарят на приложими законови или регулаторни изисквания; и (iii) искове, възникващи на основа законодателството за защита на потребителите или подобно законодателство.
 • Права върху интелектуална собственост: Ние и Вие приемаме, че в случай на иск от трето лице, че ПТ платформата или вашето притежание или ползване на приложенията нарушават правата на интелектуална собственост на това трето лице, ние, а не Apple, ще сме единствено отговорни за разследването, защитата, уреждането на спора и освобождаването от такива претенции и искове във връзка с права върху интелектуална собственост.
 • Спазване на закона: Вие декларирате и гарантирате, че (i) Вие не се намирате в страна, която е обект на ембарго от страна на Правителството на САЩ, или която е определена от Правителството на САЩ като страна, която поддържа тероризма; и (ii) Вие не сте в списък на Правителството на САЩ на лица, по отношение на които има забрани или ограничения.
 • Име и адрес на разработчика: Вие можете да се свържете с нас по всякакви въпроси, оплаквания или претенции във връзка с ПТ платформата, приложенията и ПТ Услугите, чрез информацията за контакт, която е поместена в тези Условия, секция A.8.
 • Трето лице Бенефициент: Ние и Вие приемаме и се съгласяваме, че Apple и неговите дъщерни дружества са трети лица бенефициенти по тези Условия за Употреба, и че с Вашето приемане на тези Условия за Употреба Apple ще има правото (и ще се счита, че е приел това право) да приложи в действие тези Условия за Употреба срещу Вас, в качеството си на трето лице бенефициент.

 

Приемане на условия, изисквани от Google

 • Вие трябва да се свържете с ПТ, а не с Google, що се отнася до каквито и да е дефекти или въпроси по работата на ПТ приложенията, които са свалени и инсталирани от Google Play. Ние ще сме единствено отговорни за, и Google няма да носи никаква отговорност да приема или да се занимава с техническа помощ и поддръжка на ПТ приложенията или Услугите, както и всякакви оплаквания по отношение на тях.
 • Въпреки че ние не я събираме или обработваме, ако Вие, по каквато и да е причина, ни предоставите информация от/за Вашия Google акаунт, ПТ ще има право да използва тази информация, за да се свързва с Вашия Google акаунт, когато и за ограничените цели за които Вие сте ни дали разрешение да го направим.

 

Услуги и съдържание на трети лица

Възможно е ПТ Услугите да бъдат достъпни или налични във връзка с услугите и съдържанието на трети лица (включително рекламни), които не са под контрола на ПТ. Вие приемате и разбирате, че по отношение на Вашето ползване на такива услуги и съдържание на трети лица може да са приложими различни правила за употреба и политики за поверителност. ПТ не застава зад, не потвърждава и не отговаря за такива услуги и съдържание на трети лица и в никой случай ПТ не може да бъде държано отговорно или задължено за каквито и да е продукти или услуги на такива трети лица доставчици. В допълнение, Apple Inc., Google, Inc., или Microsoft Corporation ще се считат за трети лица бенефициенти по настоящия договор, ако вие достъпвате ПТ Услугите, използвайки приложения, разработени съответно за Apple iOS, Android, или Microsoft Windows. Тези трети лица бенефициенти не са страни по този договор и не са отговорни за предоставянето или за подпомагането на ПТ Услугите по никакъв начин. Вашият достъп до ПТ Услугите, чрез използването на тези устройства е предмет на условията, поместени в правилата за употреба на тези трети лица бенефициенти.

 

Съобщения

Като създавате акаунт, вие се съгласявате, че ПТ Услугите може да Ви изпращат информационни пуш уведомления, съобщения или имейли като част от нормалните бизнес операции по Вашата употреба на ПТ Услугите. Вие може да изберете да не получавате текстови съобщения от ПТ по всяко време, като се свържете с нас на  customerservice@parkingtelecom.com. Вие разбирате и приемате, че Вашият избор да не получавате съобщения може да засегне Вашата употреба на ПТ Услугите.

 

Толерантност и не-дискриминация

Вие се съгласявате да се отнасяте към всички ПО или други трети лица, с които имате отношения във връзка с ПТ Услугите, с достойнство и уважение. Вие също така се съгласяване да не дискриминирате никого във връзка с Вашата употреба на ПТ Услугите на базата на раса, религия, произход, инвалидност, сексуална ориентация, семейно положение, полова идентичност, възраст или каквато и да е друга характеристика под закрилата на приложимото право. Такава дискриминация включва, но не се ограничава до, отказ да приемете паркинг услуги на базата на някоя от тези характеристики.

 

Ние не предоставяме паркинг услуги

Моля обърнете внимание, че ПТ не притежава или оперира паркоместа/паркинги и не предоставя паркинг услуги. Паркинг услугите се предоставят от собственици или оператори на паркинг (“ПO”). ПО са независими доставчици на услуги, които имат собствени общи условия, с които Вие трябва да се запознаете и да ги спазвате, в случай че искате да ползвате паркинг услуга.

ПТ не притежава, създава, продава, препродава, осигурява, контролира, управлява, предлага, доставя, или предоставя каквито и да е паркинг услуги. Единствено ПО са отговорни за техните паркинг услуги. Вие влизате в договорно отношение директно с ПО. ПТ не е и не става страна или друг вид участник в никое договорно отношение между участниците в marketplace на ПТ като Вас и ПО, нито е брокер, дистрибутор, представител, агент или посредник.

ПТ няма контрол върху и не дава гаранции за съществуването, качеството, безопасността, подходящността, или законността на което и да е предложение или оферта, поместени на marketplace на ПТ; както и за истинността или точността на която и да е информация, описание и бележки, анонсирани от ПО или рейтинги, прегледи и друго потребителско съдържание.

 

Други услуги, които ние не предоставяме

ПТ не предоставя други услуги и следователно такива услуги не са част от ПТ Услугите, предмет на тези Условия. Такива други услуги включват, но не се ограничават до, навигация и карти, канали за прогнози за времето, трафик информация.

Възможно е ние да предоставяме линкове (връзки) към такъв вид услуги, за да улесним Вашето ползване на паркинг услуги, но е изцяло по Ваша преценка дали да ползвате такива услуги, като следвате поставените линкове, и ако го направите, това винаги ще е при условията на доставчиците на такива други услуги и подчинено на техните общи условия и правила за употреба.

ПТ Услугите не представляват правен, финансов, професионален, медицински или здравословен съвет или диагноза и не могат да бъдат ползвани за такива цели.

 

Вашите задължения

Като ползвател или потребител, Вие носите отговорност да оставите паркомястото чисто и спретнато.

Вие разбирате и се съгласявате, че Вие сте отговорен за разходите за поправяне на всички щети, които нанесете на паркомястото, прилежащото имущество или на други превозни средства, които се намират наблизо. Вие потвърждавате, че ПТ по никакъв начин не може да бъде държано отговорно за която и да е щета, която Вие нанесете на ПО, или на трето лице, или на тяхно имущество и се съгласявате да обезщетите ПТ срещу всякакви претенции в тази връзка.

В случай че ПО докладва за щети, нанесени от Вас и за нуждата от отстраняване или поправка, и ПТ разумно се увери в това и потвърди докладваното, Вие се съгласявате да съдействате на добра воля на ПТ по всеки въпрос, свързан с тази щета, причинена от Вас.

 

Общи

Настоящите Условия за Употреба се прилагат спрямо всички ползватели и потребители на ПТ Услугите, независимо дали са регистрирани или не. Текстът на Условията е достъпен на нашата платформа, marketplace, сайтове и приложения по начин, който позволява неговото съхранение и възпроизвеждане.

С всяко ползване на ПТ Услугите или ресурсите, включително отваряне/зареждане на началната страница на платформата, кликване на който и да е линк от началната или от коя да е друга страница от нашите сайтове и приложения, Вие декларирате че сте запознат с настоящите Условия, че сте съгласен с тях и че ще носите задължението да ги съблюдавате.

 

 

A.4. Плащания (тази Секция A.4. е приложима за Паркиращи)

ПТ Услуги, предоставяни на Паркиращи

Ние няма да Ви таксуваме за Вашия достъп до и използване на ПТ Услугите. Следователно, ние Ви предоставяме нашите Услуги безплатно.

Също така, за да ползвате ПТ Услугите от Вас няма да се изисква да закупите други продукти или услуги. Дали Вие ще използвате нашето приложение, за да улесните Вашето плащане за ползването на паркинг услуги, предоставени от ПО, е изцяло по Ваше усмотрение.

Напомняме Ви, че когато достъпвате ПТ Услугите чрез мобилна мрежа, за Вас ще са приложими таксите и тарифите на Вашия доставчик на мрежови или роуминг услуги.

 

Плащане към ПО за ползване на паркинг услуги

Вие може да използвате нашето приложение, за да улесните Вашето плащане онлайн за използване на паркинг услуги.

Вашето плащане ще е в полза на ПО, който Ви предоставя паркинг услуга. Насърчаваме Ви да се запознаете добре с общите условия, правилата за употреба, условията за плащане или другите договорни условия, които може да са приложими към Вашето споразумение с ПО. Такива условия на ПО може да са достъпни онлайн, но също може да са разположени на улицата, пред зоната за паркиране или вътре в самия паркинг.

Запомнете: ние не предоставяме паркинг услуги и не притежаваме, нито оперираме паркоместа или паркинги. Вие ще влезете в директни договорни отношения с ПО за Вашето ползване на паркоместата или паркингите на ПО.

Вие разбирате, че ползването на ПТ Услугите може да доведе до плащания („Плащания“), които Вие трябва да направите за услугите, които получавате от ПО, който е трето лице – доставчик.

ПТ не е доставчик на платежни услуги, нито е доставчик на услуги по иницииране на плащане, нито е доставчик на услуги по информация за сметки, нито е агент на платежна институция.

Като част от ПТ Услугите ние предоставяме технически услуги, които подпомагат предоставянето на платежни услуги, но самите ние не предоставяме платежни услуги.

В нито един момент ПТ няма да получи данни за Вашата кредитна или дебитна карта или друго платежно средство (с изключение на последните четири цифри от Вашата карта, които се запазват в нашата система). За да улесним извършването на Вашите Плащания ние може да обработим/препратим определени криптирани данни (token) към доставчика на платежни услуги, който ще се свърже с издателя на Вашата карта (т.е., Вашата банка), за да се финализира транзакцията.

 

Плащане

Преди или след като сте получили услуга от ПО, в зависимост от случая, ПТ може да улесни извършването на приложимото за Вас Плащане към ПО.

Карта за паркиране – ако сте използвали Вашата карта за паркиране (функционалност на Вашия акаунт в приложението ни), за резервация или чек-ин в паркинг, ние ще изпратим релевантните данни (ПО, време за паркиране, размер на Плащанията), директно свързани с Вашата карта за паркиране, на отговорния/те доставчик/ци на платежни услуги, за да извършат транзакцията по плащането.

Билет – ако сте получили билет при влизането си в паркинга, Вие ще можете да сканирате билета с вашето мобилно устройство и данните, които ние ще получим през ползването на приложението ни, ще спомогнат за изпращане на необходимата информация към отговорния/те доставчик/ци на платежни услуги, за да извършат транзакцията по плащането.

От Вас може да бъде изискано да кликнете/натиснете ”Плати” (“Pay”) или „Продължи“ (“Continue”) или друг бутон в секцията за плащане на нашето приложение, което ще позволи на ПТ да изпрати релевантните данни към отговорния доставчик на платежни услуги.

Когато използвате нашето приложение, за да извършите Плащане към ПО, Вие предоставяте оторизация (т.е. оправомощавате, разрешавате) на ПО и на участващите доставчици на платежни услуги (напр. Вашата банка и банката на ПО) да обработят Вашето плащане и да завършат транзакцията.

Ако Вашата транзакция включва превалутиране, то ще бъде извършено по курсовете за обмяна на валути, определени от издателя на Вашата кредитна или дебитна карта.

Плащанията ще включват всички относими или приложими данъци/такси, когато това се изисква от закона. Плащанията, направени от Вас, са окончателни и невъзвръщаеми, освен ако ПО или приложимото законодателство не определят друго.

Вие ще имате възможността да прегледате детайлите по Вашето плащане (включително, но не само, Вашите данни, данните на ПО, данните за паркинг услугата, размера на Плащанията) преди да потвърдите извършването на Плащането.

Всички Плащания са дължими незабавно, след което ПТ ще Ви изпрати разписка по имейл и/или ще постави такава разписка в част „история“ на Вашия акаунт.

Въпреки че за нуждите на регистрацията и на притежаването на акаунт това не е необходимо, ако Вие желаете да заплатите на ПО чрез нашето приложение, Вие ще предоставите на обработващия плащането поне едно валидно платежно средство (кредитна карта или дебитна карта или приемлив платежен партньор). Вие се съгласявате да предоставите точна, пълна и актуална информация, включително детайли за кредитната/дебитната карта, и да декларирате, че сте оправомощен да използвате предоставеното платежно средство.

Ако е приложимо и налично, извършването на Плащанията към ПО ще се осъществи чрез сигурно онлайн плащане (до степента, предложена и поддържана от Вашата банка). Плащането се обработва безопасно от Вашата кредитна/дебитна карта или банкова сметка към банковата сметка на ПО чрез трето лице доставчик и/или обработващ плащанията.

В случаите, когато Вие извършвате директно плащане с Вашата кредитна/дебитна карта на терминал за плащане (без помощта на касиер/служител), разположен на самия паркинг, ние може да подпомогнем процеса, като изпратим на терминала за плащане информация за изразходваното време за паркиране, ако сте използвали Вашата карта за паркиране за чек-ин/чек-аут (регистрация при влизане и излизане).

Вие разбирате и се съгласявате, че трябва да напуснете паркинга не по-късно от времето за регистрация при излизане (чек-аут време) или от времето, за което сте предплатили (в случай че сте предплатили чрез нашия marketplace за определен период от време). Ако оставите превозното си средство за по-дълъг период, Вие разбирате, че ПО има право да Ви застави да напуснете по начин, който е в съответствие с приложимото право, включително като отстрани/репатрира Вашето превозно средство. Вие се съгласявате, че ПТ може, от време на време, да действа като ограничен пълномощник за събиране на вземания на ПО (приложимо за marketplace), и в това си качество ние можем да поискаме от Вас да заплатите допълнителна сума, като последица от Вашата неспособност да преместите превозното си средство навреме. Такава допълнителна сума, поискана от ПО, може да включва, но да не се ограничава до, разходите, платени на трета страна за услугата по репатриране на Вашето превозно средство, компенсация платима на други паркиращи, които са резервирали паркомястото, но не са могли да го ползват заради Вас, или глоби за неправомерно паркиране.

В случай че Вие успешно сте резервирали и/или предплатили за паркинг услуга, и съответният ПО не Ви окаже тази паркинг услуга, Вие ще имате право да потърсите възстановяване на предплатените суми. Ще Ви бъде указано каква информация/доказателство ще трябва да предоставите в случай, че желаете да инициирате процедура по възстановяване на средства, в част „история“ на Вашия акаунт. Нашият екип по поддръжка ще опита да улесни технически разрешаването на Вашата претенция.

 

A.5. Изключване и ограничаване на отговорността. Обезщетение (тази Секция A.5. е приложима за Паркиращи)

Изключване на отговорност

ПТ Услугите се предоставят такива, каквито са, и каквито са налични. Ние не носим отговорност за каквито и да е условия, декларации и гаранции, които не са били изрично дадени с тези Условия. Ние не носим отговорност за предполагаеми или очаквани декларации и гаранции, като напр. гаранция за продаваемост, за употреба/годност за определена цел, за точност на данни, за не-нарушаване.

Също така, ПТ не прави никакви декларации и не дава никакви гаранции по отношение на надеждността, навременността, качеството, подходящността, или наличието на ПТ Услугите или коя да е друга услуга, поискана чрез използването на ПТ Услугите, или че ПТ Услугите ще са непрекъсвани или без грешки. ПТ не гарантира качеството, подходящността, безопасността или способността на третите лица доставчици. Вие се съгласявате, че целият риск, възникващ от Вашето ползване на ПТ Услугите и коя да е услуга, поискана във връзка с тях, остава единствено у Вас, до максимално разрешената от приложимото право степен. Вашата единствена мярка срещу ПТ при неудовлетвореност от платформата, сайта, приложението/ята или съдържанието е да спрете да използвате платформата, сайта, приложението/ята или съдържанието. Това ограничение или възмездие е част от споразумението между Вас и нас.

ПТ си запазва правото да направи всяко от следните, по всяко време: да измени, временно или окончателно да прекрати работата или достъпа до коя да е от ПТ Услугите, независимо от причината за това; да модифицира платформата, сайта и приложението/ята или техни части; да прекъсва работата на ПТ Услугите, при необходимост да извършва планирани или непланирани поддръжка, поправка или други промени.

Ограничаване на отговорността

ПТ няма да носи отговорност спрямо Вас или други лица за индиректни, инцидентни, специални, назидателни, наказателни или косвени вреди, включително за пропуснати печалби/ползи, загуба на данни, лично нараняване или имуществени щети, възникващи от или свързани с, или по друг начин произтичащи от каквато и да е употреба на ПТ Услугите, дори и ПТ да е било уведомено за вероятността да настъпят такива вреди/щети. ПТ няма да носи отговорност за каквито и да е щети, задължения или загуби, възникващи от Вашето ползване или разчитане на ПТ Услугите или Вашата невъзможност да достъпите или ползвате ПТ Услугите; или от която и да е транзакция или правоотношение между Вас и който и да е ПО или друго трето лице доставчик, дори и ПТ да е било уведомено за вероятността да настъпят такива вреди/щети.  ПТ няма да носи отговорност за закъснение/забава или неизпълнение, което е резултат на причини извън разумния контрол на ПТ.

Услугите на ПТ може да бъдат ползвани от Вас, за да поискате и заплатите за паркинг услуги или услуги, свързани с паркиране, към ПО или други трети лица доставчици, но Вие се съгласявате, че ПТ не носи отговорност или задължение към Вас, свързано с каквито и да е паркинг услуги, предоставени Ви от ПО или от други трети лица доставчици, освен доколкото изрично не е уговорено друго в тези Условия.

Горните изключвания и ограничения на отговорността не засягат Вашите права като потребител, нито имат за цел да намалят или ограничат отговорност, която не може да бъде изключена по силата на законите на държавата, където обичайно пребивавате.

 

Обезщетение

Вие се задължавате да обезщетите и предпазвате ПТ и неговото ръководство, управители, служители и представители от каквито и да е искове, претенции, загуби, отговорност, и разноски (включително адвокатски разноски), които възникват от или са свързани с Вашето ползване на ПТ Услугите или на услуги, получени чрез използването на ПТ Услугите; Ваше неизпълнение или нарушение на кое да е от настоящите Условия; използването от страна на ПТ на Ваше Потребителско Съдържание; или Ваше нарушение на правата на кое да е трето лице, включително трети лица доставчици.

 

Други

ПТ не контролира съдържанието и информацията, които се съдържат в публикациите в marketplace и не отговаря за това дали даден паркинг, посочен в marketplace от ПО, е подходящ, достъпен, за рейтинга му или за условията му; също така ПТ не гарантира или одобрява/потвърждава действията или пропуските на ПО, свързани с определено публикувано паркомясто или паркинг услуга, нито е отговорно за несъответствието от страна на ПО с който и да е приложим закон или регулация.

Във връзка с Вашето ползване на ПТ Услугите, вие приемате и се съгласяване, че всяко правно възмездие или отговорност, които може да търсите да получите във връзка с действия или бездействия на ПО или други трети лица, ще се ограничават единствено до иск срещу съответния ПО или друго трето лице, което Ви е нанесло вреда; също така Вие се съгласявате да не опитвате да налагате отговорност върху или да търсите правно възмездие от ПТ по отношение на такива действия или бездействия.

Когато ПО не е търговец, Вие не разполагате с правата, произтичащи от законите, въвеждащи изискванията на правото на Европейския съюз за защита на потребителите.

ПО са единствено отговорни за задълженията си по договора с Паркиращите и няма разпределение на тези задължения между ПТ и ПО.

ПТ не извършва класиране на направените предложения за паркинги в отговор на търсенето Ви като Паркиращ. Ако в отговор на търсенето Ви по зададени от Вас параметри излязат повече от едно предложения за паркиране (всички от които отговарят на Вашите филтри), то те ще са подредени на случаен принцип.

A.6. Потребителско Съдържание. Представяне на непоискани идеи (тази Секция A.6. е приложима за Паркиращи)

Съдържание, предоставено от потребител

ПТ има право, изцяло по усмотрение на ПТ, да Ви позволи от време на време да съобщавате, предавате, качвате, публикувате или по друг начин да правите достъпно за ПТ чрез ПТ Услугите, на текст, образи, аудио, видео или друго съдържание и информация, включително коментари и оценки, свързани с ПТ Услугите, иницииране на искане за техническа помощ, и попълване на информация („Потребителско Съдържание“), което може да е и публично достъпно и видимо.

Всяко Потребителско Съдържание, предоставено от Вас, си остава Ваша собственост. Но, чрез предоставянето на Потребителско Съдържание на ПТ, Вие предоставяте на ПТ лицензия, която е за целия свят, неограничена във времето, неотменима, прехвърляема, безплатна, с правото да под-лицензира, използва, копира, модифицира, създава производни работи, разпространява, показва публично, оповестява и по какъвто и да е друг начин експлоатира такова Потребителско Съдържание, във всякакви познати формати и канали за разпространение, или такива, които може още да не са известни и да бъдат разработени в бъдещето (включително във връзка с ПТ Услугите и бизнеса на ПТ, както и на сайтове и услуги на трети лица), без да има нужда от каквото и да е съобщаване или вземане на съгласието Ви, и без изискването за заплащане на Вас или на друго физическо или юридическо лице.

Вие декларирате и гарантирате, че или сте единственият и изключителен собственик на цялото Потребителско Съдържание, или притежавате всички права, лицензии, съгласия и разрешения, необходими, за да предоставите на ПТ лицензията върху Потребителското Съдържание, предвидена по-горе; както и че нито Потребителското Съдържание, нито предаването, качването, публикуването или правенето достъпно на такова Потребителско Съдържание, нито използването на Потребителското Съдържание от ПТ, както е уговорено тук, ще нарушат, отчуждят или засегнат правата върху обекти на интелектуалната собственост или други права на собственост, или права на публичност или на поверителност, които трети лица може да имат, или ще доведат до нарушаването на приложим закон или разпоредба.

Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате нас и свързаните с нас компании, както и всеки от нашите служители и ръководство, от каквито и да са претенции, загуби, отговорност, искове или разноски (включително адвокатски разноски), предявени срещу нас от кое да е трето лице и възникващи от или във връзка с използването и употребата от страна на ПТ на Вашето Потребителско Съдържание.

Вие нямате право да предоставяте или качвате Потребителско Съдържание, което е опозоряващо, тормозещо, заплашително, фанатично, зложелателно, насилствено, вулгарно, нецензурно, порнографско, или по друг начин обидно или което би могло да накърни или разумно може да се очаква, че ще накърни, някое лице, независимо дали този материал е защитен от закона. ПТ има правото, но няма да е задължено, да преглежда, наблюдава, или премахва Потребителско Съдържание, изцяло по усмотрение на ПТ и по всяко време и по всякаква причина, без да Ви уведомява.

Ние не носим отговорност за, нито одобряваме/потвърждаваме или гарантираме, мненията, оценките, рейтингите или препоръките, които се постват/публикуват или изпращат от потребители.

Ние имаме право (но няма да сме задължени) да Ви отговорим на оценка или мнение, дадено ни от Вас.

 

Политика по отношение на представяне на непоискани идеи

Политиката на нашата компания не ни позволява да приемаме или разглеждаме непоискани творчески идеи, предложения или материали. Във връзка с каквото и да е, което Вие ни изпратите или представите – Вие се съгласявате, че творчески идеи, предложения или други материали, които ни предоставяте, не са предмет на поверителност или доверителност и че между нас по никакъв начин не се създава или цели да се създаде поверително или доверително отношение, и че Вие нямате никакви очаквания за каквито и да е преглед, възнаграждение или обезщетение.

Ние, включително свързаните с нас компании и служители, не приемаме или разглеждаме непоискани идеи или предложения от Вас, за да предотвратим евентуални недоразумения или спорове, в случай че ПТ Услуги изглеждат подобни на непоискани идеи, които са ни представени. Непоискани идеи или предложения включват, но не се ограничават до, идеи за нови или подобрени технологии, продукти, услуги, процеси, материали, наименования, творби на изкуството или реклами, промоции или други маркетингови планове или кампании.

Тъй като ПТ уважава Вашите права върху Вашите идеи, моля не представяйте никакви непоискани идеи или предложения („представяне“, „представяния“) на ПТ или на някой от неговите свързани лица или служители. Ако все пак решите да представите някакви непоискани идеи или предложения, въпреки нашата молба, следните условия ще се прилагат по отношение на Вашите представяния, независимо от това какво ни съобщавате с Вашето представяне:

Вие се съгласявате, че Вашите представяния и тяхното съдържание автоматично стават собственост на ПТ, без задължение за заплащане на каквото и да е възнаграждение или компенсация за Вас; ПТ няма задължение да прегледа Вашите представяния; ПТ има право да направи, ползва, продава или разпространява Вашите представяния и тяхното съдържание по всякакъв начин и с каква да е цел; ПТ няма задължение да пази в конфиденциалност Вашите представяния.

 

A.7. Приложимо право и юрисдикция. Спорове (тази Секция A.7. е приложима за Паркиращи)

Договорът между Вас и ПТ, така както е уреден в тези Условия, и предоставянето на ПТ Услугите, са подчинени на и ще се тълкуват в съответствие с българското право.

В случай че между Вас и ПТ възникне спор, моля свържете се първо с нас. Нашата цел е да разберем какво Ви тревожи и да Ви отговорим, а ако не сме в състояние да го направим в степен, задоволителна за Вас, да Ви предоставим неутрални и ефективни от гледна точка на разходите средства за бързо разрешаване на спора.

Спорове между Вас и ПТ по отношение на нашите Услуги могат да ни бъдат докладвани, като използвате общите данни за връзка, поместени в секция A.8., или като се логнете във Вашия акаунт.

Всички спорове, възникващи от или във връзка с този договор, така както е уреден в Условията за употреба, и всеки конфликт, претенция или противоречие, възникващи от или най-общо свързани с ПТ Услугите, ще се разрешават от компетентния съд, в случай че не постигнем споразумение по взаимно съгласие.

Съществуването и съдържанието на съдебния или арбитражен процес (в зависимост от случая), включително документите и писмените бележки, представяни от страните, кореспонденцията от и към съда, както и актовете, разпорежданията и решенията, издавани от съда, трябва да останат стриктно поверителни и не трябва да се разгласяват на никое трето лице без изричното писмено съгласие на другата страна, освен ако: (i) разгласяването към третото лице е разумно необходимо с оглед на провеждане на процеса, и (ii) третото лице се съгласи безусловно и писмено да бъде обвързано от това задължение за поверителност, както е уговорено тук.

В изпълнение на приложимото законодателство поместваме и връзка към европейската платформа за онлайн решаване на спорове ec.europa.eu/consumers/odr.

Тези Условия Ви се предоставят на избрания от Вас език.

Ако някоя разпоредба от тези Условия е или стане недействителна, неприложима или необвързваща, Вие ще останете обвързан от останалите разпоредби. В такъв случай и независимо от това, такава недействителна разпоредба ще бъде приложена до максимално допустимата от приложимото право степен, а Вие ще се съгласите да приемете поне подобен ефект както недействителната, неприложимата или необвързващата разпоредба, като се вземат предвид съдържанието и целите на тези Условия.

Седалището на ПТ е в София, България, като ПТ може да бъде подпомагано от различни компании от корпоративната му група („подпомагащи компании“) по целия свят. Тези подпомагащи компании имат единствено вътрешна спомагателна роля за и в полза на ПТ. Някои определени подпомагащи компании може да оказват ограничени поддържащи услуги по грижа за клиентите ни. Подпомагащите компании нямат уебсайт (и по никакъв начин не контролират, управляват, поддържат или хостват платформата, уебсайта и приложенията на ПТ). Подпомагащите компании нямат правомощията или властта да предоставят ПТ Услугите, да представляват ПТ или да влизат в договорни правоотношения от името или за сметка на ПТ. Вие нямате никакво (правно или договорно) правоотношение с подпомагащите компании. Подпомагащите компании не работят и не са упълномощени да действат като представител от каквото и да е естество на ПТ (включително нямат правото да действат като процесуален представител или представител, на когото да се връчват уведомления или документи за ПТ).  ПТ не приема, нито допуска да бъде приемано, че ПТ е установено на което и да е друго място, локация или офис по света (в това число и в офис на неговите подпомагащи компании), освен на регистрирания си адрес в София, България.

 

A.8. Кои са координатите за връзка при нужда от помощ, за въпроси или оплаквания? (тази Секция A.8. е приложима за Паркиращи)

Ако имате коментар или въпрос за тези Условия или за ПТ Услугите, моля свържете се с:

Паркинг Телеком Лабс ЕООД

България, София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 80, офис сграда „Астрал Бизнес Център“, ет. 5, офис 5.1.

Telephone: +359 2 491 6087

email: customerservice@parkingtelecom.com

 

Ако имате нужда от техническа помощ при Вашето ползване на ПТ Услугите, моля следвайте указанията, предоставени в нашата секция Помощ (Help).

 

A.9. Финални бележки (тази Секция A.9. е приложима за Паркиращи)

Понякога, ние може да изменяме тези Условия за Употреба, за да ги съобразим с или за да отразим нови технологии, промени в ПТ Услугите, практики в индустрията, регулаторни изисквания или за други цели. Ние ще ви уведомим, когато тези промени са съществени, и ако това се налага от приложимото право, ще получим Вашето съгласие.

Вие изрично и недвусмислено се съгласявате с обработване от наша страна на Вашите лични данни, при правилата на нашето Изявление за личните данни (Изявление за поверителност и защита на личните данни), което е неразделна част от тези Условия за Употреба и е включено тук по силата  на тази препратка.

Невалидността или неприложимостта на коя да е разпоредба от тези Условия няма да засегне валидността и приложимостта на другите разпоредби.

Настоящите Условия регулират Вашето ползване на ПТ Услугите единствено на територията на ЕМЕА (Европа, Близкия Изток и Африка).

Следните условия също регулират и се прилагат по отношение на Вашето ползване на платформата, marketplace, сайта и приложенията на ПТ и като цяло по отношение на ПТ Услугите, и са включени тук по силата на тази препратка:

Изявление за поверителност и защита на личните данни

 

===========================================================================

 

 

Секция B.

Условия за Употреба за Собственици / Оператори на Паркинг

 

B.1. Въведение (тази Секция B.1. е приложима за ПО)

Паркинг Телеком има удоволствието да Ви представи своите платформа, онлайн място за търговия (“marketplace”) и свързаните с тях сайтове, софтуер, приложения, съдържание, продукти и услуги („ПТ Услугите“), които може да са обозначени с наименованието Паркинг Телеком или друга марка/наименование, притежавани от или лицензирани на Паркинг Телеком. Тази Секция В. от настоящия документи („Условия за Употреба“ или просто „Условия“) урежда Вашето ползване и нашето предоставяне на ПТ Услугите, за което ние публикуваме тези Условия, както и ПТ Услугите, които правим достъпни на сайтове и платформи на трети лица, ако тези условия Ви бъдат представени във връзка с ползването от Вас на ПТ Услугите. Молим да прочетете тези условия внимателно, преди да използвате ПТ Услугите.

Тези Условия са приложими в случаите, когато Вие сте Собственик / Оператор на Паркинг. Ако сте паркиращ, моля следвайте линка към Секция А. относно специфичните условия, приложими за паркиращи.

Тези Условия се прилагат независимо дали сте юридическо лице или физическо лице.

Ако Вие сте физическо лице, моля обърнете внимание, че нищо в тези Условия няма за намерение да засегне Вашите права съгласно правото на държавата, където обичайно пребивавате. Ако има конфликт между тези права и тези Условия, Вашите права по приложимото местно право ще бъдат с предимство.

 

B.2. Договор между Вас и Нас (тази Секция B.2. е приложима за ПО)

Това е договор между Вас (като физическо или юридическо лице) и Паркинг Телеком Лабс ЕООД („ние“, „нас“ или „ПТ“). ПТ е дружество, учредено по законите на България, със седалище и адрес на управление София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 80, офис сграда „Астрал Бизнес Център“, ет. 5, офис 5.1., с ДДС номер BG 203737877, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 203737877, представлявано от своите управители.

Вие трябва да прочетете и да се съгласите с тези Условия преди да използвате ПТ Услугите. Ако не сте съгласни, Вие не може да ползвате ПТ Услугите.

Тези Условия представят ограничената основа, на която се предоставят ПТ Услугите, и се отнасят единствено да нашия marketplace. заменят предишни споразумения и договорки.

В случай, че ние сме подписали отделен договор с Вас за други услуги, които ПТ Ви предоставя, и в случай на несъответствие между тези Условия и нашия специфичен писмен договор, за отношенията между нас ще се прилагат правилата на нашия специфичен писмен договор. Тези Условия могат да служат единствено като допълнение към нашия специфичен писмен договор, до степента, в която не му противоречат.

За някои ПТ Услуги може да са приложими допълнителни условия, като напр. правила за определена услуга или друга дейност, или пък условия, които съпровождат определено съдържание или софтуер, достъпни чрез ПТ Услугите. Допълнителните условия ще Ви бъдат представени във връзка с такива услуги или дейности. Всякакви допълнителни условия са в допълнение на тези Условия и ще се считат за част от тях.

Ние може да изменим тези Условия. Всяко такова изменение ще влиза в сила тридесет (30) дни след изпращане от наша страна на съобщение до Вас (ако сте регистриран и имате акаунт при нас) или след публикуване на изменението на ПТ Услугите (ако не сте регистриран при нас). Ако не сте съгласен с измененията на тези Условия, Вие трябва да преустановите да използвате ПТ Услугите. Вашите продължаващи достъп или използване на ПТ Услугите след нашето уведомление или публикуване ще се счита за съгласие да бъдете обвързан от така изменените Условия.

Ние можем по всяко време да прекратим този договор по отношение на Вас (включително Вашият достъп до ПТ Услугите), ако не спазвате която и да е разпоредба на тези Условия.

Ние имаме право да преустановим предоставянето на ПТ Услугите изцяло или отчасти по всяко време.

 

B.3. ПТ Услугите (тази Секция B.3. е приложима за ПО)

ПТ Услугите имат за цел да Ви улеснят да предоставяте Вашите паркинг услуги на паркиращи чрез нашия marketplace.

ПТ Услугите представляват технологичен marketplace (от англ. пазар, пазарно място – онлайн място за търговия), който позволява на регистрирани потребители, които притежават или по друг начин законно оперират място за паркиране (Собственици / Оператори на Паркинг или просто „ПО“) да предложат това място за паркиране за временно платено ползване на потребители на мобилните приложения или уебсайтове на ПТ, които искат да намерят и ползват място за паркиране („Паркиращи“).

Като ползвате ПТ Услугите Вие (в качеството си на ПО) ще можете да обявите Вашия паркинг на нашия marketplace и да го предложите на Паркиращи. Вие ще можете да определите и обявите таксите, които са приложими за паркиране на Вашия паркинг, работното време на Вашия паркинг, информация дали Вашият паркинг е резервиран или не, и други съобщения и информация, както ПТ Услугите може да Ви позволят от време на време. Също така ще Ви бъде предоставена ограничена техническа помощ от нас, чрез секцията „Помощ“ на нашия marketplace или както е посочено във Вашия акаунт, през обичайното работно време. Како част от ПТ Услугите ние ще улесним получаването на Вашите паркинг такси, заплатени от Паркиращите за предоставянето от Ваша страна на паркинг услуги на тях, намалени с нашето възнаграждение (виж повече относно плащанията по-долу).

Вие разбирате и приемате, че ние и ПТ Услугите само улесняваме влизането в директни правоотношения между Вас, като ПО, и Паркиращите. Единствено Вие сте отговорен за паркинг услугите, които предоставяте на Паркиращите. Ние не предоставяме паркинг услуги, нито функционираме като ПО. Ние не притежаваме, създаваме, продаваме, препродаваме, дистрибутираме, осигуряваме, контролираме, управляваме, предлагаме, доставяме, или предоставяме каквито и да е паркинг услуги на Паркиращи нито от наше, нито от Ваше име. Когато Паркиращ резервира, предплаща, плаща, заявява, потвърждава, използва Вашите паркинг услуги, Вие сключвате договор директно с Паркиращия. ПТ не е и не става страна в нито едно договорно отношение между ПО и Паркиращи или по друг начин между участници в marketplace. ПТ не контролира и не гарантира изпълнението или поведението на нито един Паркиращ или трето лице.

Ако изберете да ползвате ПТ Услугите като ПО, Вашата връзка спрямо ПТ ще е ограничена до такава на независимо трето лице – страна по договор, а не на служител, агент, представител, съдружник или партньор на ПТ, по каквато и да е причина, и Вие ще действате изключително от Ваше име и за Ваша сметка, а не от името или за сметка на ПТ.

 

Използване на ПТ Услугите

ПТ Услугите се предоставят на нашия marketplace чрез нашия уебсайт (уеб портал). Някои ограничени възможности може да са достъпни без регистрация. Такива възможности биха могли да включват, неизчерпателно, достъп до обща информация относно marketplace.

Акаунт: Принципно, за да ползвате ПТ Услугите, Вие трябва да се регистрирате и да поддържате потребителски акаунт. По време на процеса по регистрация, за да сключим този договор с Вас и за да създадем Вашия акаунт, ние ще съберем информация за Вас или за юридическото лице, което представлявате. Регистрационният процес е достъпен онлайн на нашия уебсайт.

По време на регистрационния процес Вие ще ни споделите информация за връзка с Вас и друга информация (за повече детайли вижте нашето Изявление за поверителност и защита на лични данни) и ще качите определени документи, както Ви се указва. Ние си запазваме правото да проверим дали информацията, която ни предоставяте, е валидна (напр. дали ни предоставяте валиден имейл адрес, телефонен номер и т.н.). Ние няма да носим отговорност в случай, че предоставената от Вас информация нарушава права на трети лица, търговски марки или друга интелектуална собственост.

Вашата парола, заедно с Вашия имейл адрес, ще ви осигурят достъп до Вашия акаунт и използването на ПТ Услугите. Вие носите отговорност за това да предприемете разумни мерки да запазите конфиденциалността на Вашия имейл адрес и парола, както и сте отговорен за всички действия, извършени във Вашия акаунт, които разумно можете да контролирате. Вие се съгласявате да ни уведомите своевременно за всяко неоторизирано ползване на Вашия имейл адрес, парола или друга акаунт информация, както и за всяко други нарушение на сигурността, което Ви стане известно и което засяга Вашия акаунт или ПТ Услугите.

В случай че забравите паролата си, ние ще Ви изпратим на Вашия имейл адрес линк, който да Ви даде възможност да си подновите паролата.

На всеки паркинг, който обявявате на marketplace, ще бъде даван 5-символен зонов номер („зонов номер“). За нуждите на този договор между Вас и ПТ, „паркинг“ ще означава определено място / терен / пространство / петно, върху което може да бъде паркирано едно превозно средство. Плащането за паркинг услуги от Паркиращите трябва да бъде свързано към специфичния зонов номер на Вашия паркинг.

Вие ще имате право да обявите повече от един паркинг на marketplace и на всеки такъв паркинг ще бъде определян уникален зонов номер. Ние ще Ви дадем възможност да качвате информация за Вашите обявени паркинги, с която да подпомогнете Паркиращите да намерят и ползват Вашите паркинг услуги, като такава информация, например може да включва адреса и/или координатите на Вашия паркинг, снимка, определено име, работно време, достъпност, друга полезна информация относно условията, влизането, излизането и подобни кратки съвети, които да са от полза на Паркиращите.

Вие ще имате право да ползвате ПТ Услугите само по отношение на паркинг(и), които сте обявил на нашия marketplace.

Вие ще можете да ползвате ПТ Услугите, само след като успешно сме „взели на борда“ на нашия marketplace Вас и вашия(те) паркинг(и), т.е. след като сте ни предоставили исканата информация и документи и те са в съответствие с инструкциите и указанията, дадени Ви по време на регистрационния процес. Успешното „качване на борда“ се администрира от нашия екип по поддръжка, който ще потвърди и активира обявяването на паркинга/ите Ви след успешното приключване на процеса.

Сигурността, целостта и поверителността на Вашата информация са изключително важни за нас. Ние сме внедрили технически, административни и физически мерки за сигурност, които са разработени да защитават Вашата информация от неоторизиран достъп, разкриване, използване или промяна. За повече информация, моля проверете нашето Изявление за поверителност и защита на личните данни (link).

В процеса на предоставяне на ПТ Услугите, ПТ може да Ви предостави определени данни за Паркиращите, които биха могли да се разглеждат като лични данни, например регистрационен номер на превозно средство, време на влизане и излизане; детайли за предплащане и други. С настоящото Вие се съгласявате да използвате такива данни на Паркиращи само и единствено за нуждите на оказване на Вашите паркинг услуги, като спазвате и се съобразявате с всички приложими закони за защита на личните данни, включително като осигурите подходящи технически и организационни мерки за защита срещу неоторизирано използване на такива данни.

Вие се съгласявате да поддържате точни, пълни и актуални данните, които се съдържат във Вашия акаунт. Вие се съгласявате да не прехвърляте или по друг начин предоставяте Вашия акаунт на друго лице. Вие се задължавате да спазвате всички приложими закони, когато ползвате ПТ Услугите, и имате право да използвате ПТ Услугите единствено за легитимни цели. Използвайки ПТ Услугите, Вие се съгласявате да не създавате смущения, неприятности, неудобства или вреди на Паркиращи или на което и да е трето лице.

Вашият акаунт представлява отделна част от ПТ marketplace, която съдържа информация за регистрирания потребител, предоставена по време на регистрационния процес и в процеса на използване на ПТ Услугите и съхранявана на сървър на ПТ. Чрез Вашия акаунт Вие може да използвате различни ПТ Услуги, да актуализирате данните, предоставени по време на регистрацията или по-късно, да сменяте паролата си, да преустановите Вашия акаунт и ползването на ПТ Услугите и т.н. Чрез Вашия акаунт също така Вие ще можете да поискате техническа помощ от нас.

Нашият marketplace ще може да предостави техническа възможност за комуникация между Паркиращ и ПО (комуникационен канал), при наличие на съгласие от участващите страни.

Ако Вие сте юридическо лице, Вие приемате настоящите Условия или чрез вашия законен представител или чрез упълномощен представител (пълномощник). От Вас ще бъде поискано да докажете правомощията си, като качите определени документи във Вашия акаунт, като например удостоверение за актуално състояние, пълномощно и други.

 

Вашите декларации, гаранции, съглашения и задължения

Вие, в качеството Ви на ПО, ни декларирате и гарантирате следното:

– Вие притежавате правото на собственост или разполагате с друго законно основание да оперирате всеки паркинг, който сте обявил на нашия marketplace;

– лицето, което е създало или което ползва Вашия акаунт, е надлежно оправомощено за това (в случай че сте юридическо лице);

-Вие сте получили и разполагате с всички съгласия или одобрения от страна на трети лица, ако такива са необходими, за да обявите Вашите паркинги и да предоставяте паркинг услуги с тях на Паркиращи;

– Вие сте на поне 18 години (ако сте физическо лице) и имате правоспособност и власт да сключите този договор;

– Вие сте ни предоставили вярна, точна, пълна и неподвеждаща информация и се задължавате да поддържате тази информация актуална по всяко време;

– Вие сте проверили всички закони и регулации, приложими към Вас в качеството Ви на ПО да предоставяте паркинг услуги на трети лица, включително относно това дали имате нужда от лицензия, разрешение или регистрация при местните власти;

– Вие разбирате, че единствено Вие сте отговорен за деклариране и плащане Вашите данъци, свързани с прихода Ви от предоставяне на паркинг услуги на Паркиращи;

– паркингът/паркингите, които сте обявил на marketplace са подходящи са паркиране от Париращи;

– Вие приемате и се съгласявате, че макар и определена информация и съдържание за Вашия паркинг, паркинг услуги или паркинг такси да са публикувани на ПТ marketplace и да са достъпни и използвани от Паркиращи, ПТ не носи никаква отговорност или задължение за тази информация и съдържание, които са предоставени от Вас, нито за пълнотата, точността и актуалността на такава информация и съдържание;

– Вие приемате и се съгласявате, че отношенията между Вас и Паркиращите във връзка с паркинг услугите са единствено между вас и ПТ не може да бъде държано отговорно: нито за каквито и да е вреди, понесени от Паркиращ във връзка с Вашите паркинг услуги (включително за тяхното ползване или не ползване); нито за каквито и да е вреди, понесени от Вас във връзка с паркинг услугите или използването на ПТ Услугите;

– във връзка с Вашето използване на ПТ Услугите, Вие приемате и се съгласявате, че всякакво правно възмездие, обезщетение или отговорност, която може да търсите да получите за действия или бездействия на Паркиращи или на други трети лица, ще е ограничено до претенция/иск срещу конкретния Паркиращ или друго трето лице, което е причинило щетата; в допълнение Вие се съгласявате да не опитвате да наложите отговорност върху или да търсите правно възмездие или обезщетение от ПТ във връзка с такива действия или бездействия;

– Вие разбирате и приемате, че всяко нарушение на Вашите задължения, съглашения, поети отговорности, декларации или гаранции по тези Условия може да доведе до прекратяване на нашия договор и на Вашата възможност да ползвате ПТ Услугите и ПТ няма да Ви дължи никакво обезщетение или компенсация за това.

 

Вие, в качеството Ви на ПО, се съгласявате и поемате задължение, че:

– Вие навреме ще подавате всички данъчни декларации и ще заплащате всички данъци, свързани с Вашите приходи от паркинг услугите, които предоставяте на Паркиращи с помощта на ПТ Услугите и ПТ marketplace;

– по всяко време Вие ще спазвате законите и регулациите, приложими към Вас или към вашия/те паркинг(и) или към услугите, които предоставяте на Паркиращи;

– Вие ще осигурите безопасно и безпрепятствено ползване на Вашия паркинг на Паркиращия, който е резервирал или предплатил такова ползване, за които резервация или предплащане Вие сте уведомен от marketplace или по друг начин имате възможност да видите тази информация във Вашия акаунт;

– Вие ще поставите зоновия номер на Вашия паркинг по видим и забележим начин, както ние Ви предложим, за да може Паркиращият лесно да види този номер;

– Вие ще поставите Вашите условия или правила, приложими към Вашите услуги или към Вашия паркинг, по лесно забележим начин, на език или със символи, които са ясни и разбираеми;

– Вашите условия и правила, които правите достъпни за Паркиращите  и които уреждат вашите договорни отношения с Паркиращите, ще са съобразени с всички приложими закони по отношение на предоставяне на услуги, защита на потребителите и други приложими регулации;

– Вие навреме ще обновявате всяка информация, публикувана от Вас на marketplace във връзка с Вашия(те) паркинг(и), включително но не само що се отнася до информация за заетостта на паркинга, работното време, приложимите паркинг такси, и ще носите отговорност в случай, че публикуваната информация не е точна или актуална;

– Вие нямате право да искате от Паркиращ да заплати за паркинг услугата различна такса от обявената от Вас на marketplace такса или тарифа;

– Вие няма да искате и да приемате плащане от Паркиращи извън marketplace за обявен(и) паркинг(и);

– единствено Вие сте отговорен за осигуряване на всяка потвърдена резервация и за осигуряване на достъп до Вашия паркинг, ако е резервиран, запазен, предплатен или заплатен чрез нашия marketplace;

– Вие носите отговорност за осигуряване на това Вашия(те) паркинг(и) да са достъпни, безопасни и без риск да доведат или причинят някаква щета на Паркиращия или на неговото превозно средство;

– в случай, че Паркиращ не спазва условията и правилата, приложими към Вашия паркинг, или в случай, че Паркиращ остави превозното си средство за по-дълъг период, отколкото е предплатил, или в друга подобна ситуация, в която вашите отношения с Паркиращия излязат извън обичайните рамки, Вие ще уредите въпроса директно с Паркиращия, по законен начин, и няма да замесвате ПТ във вашите отношения по никакъв начин, освен с нашето предварително изрично съгласие.

 

Достъп до мрежа, такси и устройства

Когато достъпвате ПТ Услугите през мобилна мрежа, за Вас ще са приложими таксите за пренос на данни, съобщения или други такси на Вашия доставчик на интернет или роуминг услуги. Свалянето, инсталирането или използването на определени ПТ Услуги може да е забранено или ограничено от вашия доставчик на интернет и не всички ПТ Услуги може да работят с доставената Ви мрежа или устройството Ви.

Вие сте отговорен за получаването на достъп до мрежа за пренос на данни, необходими за ползването на ПТ Услугите. Може да бъдете таксувани за мобилен интернет и пренос на данни и съобщения, ако ползвате ПТ Услугите от безжично устройство. Вие сте отговорен за осигуряване и актуализация на съвместим хардуер или устройство, с което да достъпвате и ползвате ПТ Услугите и приложенията и техните актуализации. ПТ не гарантира, че ПТ Услугите, или част от тях, ще функционират на всеки хардуер или на всяко устройство. В допълнение, ПТ Услугите може да не функционират добре или да бъдат забавени поради ползването на интернет и електронни комуникации.

 

Интелектуална собственост

ПТ Услугите и нашият marketplace са интелектуална собственост на ПТ или на лицензодателите на ПТ и всички търговски марки, марки за услуги, търговски наименования и всякакви други права върху обекти на интелектуалната собственост във връзка с ПТ Услугите и marketplace се притежават от нас или от нашите лицензодатели. Освен ако ние изрично не се съгласим писмено за друго, нито един елемент от ПТ Услугите или marketplace не може да се ползва или употребява по различен начин, освен като част от ПТ Услугите, оказвани на Вас. Вие може да притежавате или използвате устройството, на което елементи от ПТ Услугите се предоставят на Вас, но ние запазваме пълна и цялостна собственост върху ПТ Услугите. Ние не Ви прехвърляме право на собственост върху нито един елемент от ПТ Услугите.

Нито тези Условия, нито ползването от Ваша страна на ПТ Услугите, Ви предоставят или прехвърлят някакви права върху или свързани с ПТ Услугите, освен ограничените лицензионни права, дадени по-долу; нито дават някакво право да се ползва или реферира по какъвто и да е начин към името на ПТ, логото, наименованията на продуктите и услугите, търговските марки или марките за услуги или тези на лицензодателите на ПТ.

 

Съдържание и софтуерен лиценз

Ако дадена ПТ Услуга е конфигурирана да позволява използването на приложения, програми, друг софтуер, съдържание, виртуални неща или други материали, които се притежават от нас или са ни лицензирани, ние Ви предоставяме единствено ограничена, неизключителна, неподлиценизурема, отменяема, непрехвърляема лицензия да достъпвате и ползвате споменатите приложения, програми, друг софтуер, съдържание, виртуални неща или други материали, и то единствено за Ваши лични, некомерсиални цели.

 

Ограничения

Вие нямате право да заобикаляте или да деактивирате системите за защита на съдържанието или технологиите за управление на дигиталните права, които се използват от или във всека една ПТ Услуга; да де-компилирате, да правите обратен инженеринг, да де-асемблирате или по друг начин да привеждате коя да е ПТ Услуга до форма, способна да бъде прочетена/разчетена; да репродуцирате, модифицирате, правите производни работи, разпространявате, лицензирате, отдавате под наем, лизинг или заем, продавате, препродавате, прехвърляте, публично показвате, оповестявате, пренасяте, стриймвате, излъчвате, публикувате или по друг начин  използвате ПТ Услугите, освен по начина, който изрично Ви е позволен от ПТ; да премахвате идентификацията, знаците и обозначенията  за авторски права, търговски марки или други обозначения, показващи собственост, от която и да е част от ПТ Услугите; да правите линкове (връзки) към, огледален или подобен образ или копие, да разработвате или да фреймвате която и да е част от ПТ Услугите; да пускате или използвате каквито и да е програми или скриптове, за да скрейпвате, индексирате, проучвате или по друг начин извличате данни от която и да е част от ПТ Услугите, или безпричинно да затруднявате или пречите на работата и/или на функционалностите на който и да е аспект от ПТ Услугите; да правите опити да получите непозволен достъп до или да накърнявате който и да е аспект от ПТ Услугите или свързани с тях системи или мрежи; или да достъпвате или ползвате която и да е ПТ Услуга по начин, който противоречи на закона или е непозволен или по начин, който предполага връзка с нашите продукти, услуги или брандове. Като ползвате услуги, съдържание или софтуер чрез ПТ Услугите, вие декларирате и гарантирате, че вашият достъп до и ползване на услуги, съдържание или софтуер ще се съобразяват с и ще спазват всички изброени по-горе изисквания.

За избягване на недоразумение, Вие нямате право: да използвате ПТ Услугите или нашия marketplace за други обекти, освен за обявените паркинги; да прехвърляте, възлагате, заемате или по друг начин да предоставяте Вашия достъп и ползване на marketplace на друго лице, включително на Ваше свързано лице; да под-лицензирате Вашите права, предоставени ви с тези Условия, да достъпвате и ползвате marketplace на друго лице, включително на Ваше свързано лице.

 

Приемане на условия, изисквани от Apple или Google

Приемане на условия, изисквани от Apple

 • Вие и ние приемаме, че тези Условия за Употреба са сключени между Вас и нас, а не с Apple, и че ние, а не Apple, сме единствено отговорни за ПТ Платформата и приложенията и съдържанието в тях. Приложими са и Условията на App Store (App Store Terms of Service) и в случай на противоречие с тези условия, които са в сила, последните ще имат преимущество.
 • Обхват на лицензията: лицензията, която Ви е предоставена, е ограничена до непрехвърляема лицензия да се използва ПТ платформата и приложенията на който и да е iPhone or iPod touch, който Вие притежавате или контролирате и както е позволено от Правилата за употреба, представени в App Store Terms of Service.
 • Поддръжка и помощ: Ние сме единствено отговорни да ви предоставим поддръжката и помощта по отношение на ПТ платформата и приложенията, така както е уточнено в тези Условия за Употреба, или както се изисква от приложимото право. Вие и ние приемаме, че Apple няма никакви задължения да предоставя поддръжка и помощ по отношение на платформата и приложенията.
 • Гаранция: Ние сме единствено отговорни за предоставяне на изрични или приложими по закон гаранции, доколкото изобщо сме се задължили да ги предоставим и доколкото не сме ги отказали ефективно. В случай че ПТ платформата или приложенията не отговарят на приложима за тях гаранция, Вие може да уведомите Apple и Apple ще Ви върне покупната цена, която сте платили за приложението, ако има такава; и освен това, до максималната степен, позволена от приложимото право, Apple не носи никакво друго гаранционно задължение по отношение на ПТ платформата и приложенията, и всякакви други претенции, загуби, задължения, вреди, разходи или разноски, приложими към липсата на приложение на поета гаранция, ще бъдат изцяло наша отговорност.
 • Претенции за продукта: Ние и Вие приемаме, че ние, а не Apple, сме отговорни за адресирането на претенции, които Вие или трето лице може да имате във връзка с ПТ платформата или Вашето притежание и/или ползване на приложенията, включително, но не само що се отнася до: (i) искове за отговорност по отношение на продукта; (ii) претенции, че платформата или приложенията не отговарят на приложими законови или регулаторни изисквания; и (iii) искове, възникващи на основа законодателството за защита на потребителите или подобно законодателство.
 • Права върху интелектуална собственост: Ние и Вие приемаме, че в случай на иск от трето лице, че ПТ платформата или вашето притежание или ползване на приложенията нарушават правата на интелектуална собственост на това трето лице, ние, а не Apple, ще сме единствено отговорни за разследването, защитата, уреждането на спора и освобождаването от такива претенции и искове във връзка с права върху интелектуална собственост.
 • Спазване на закона: Вие декларирате и гарантирате, че (i) Вие не се намирате в страна, която е обект на ембарго от страна на Правителството на САЩ, или която е определена от Правителството на САЩ като страна, която поддържа тероризма; и (ii) Вие не сте в списък на Правителството на САЩ на лица, по отношение на които има забрани или ограничения.
 • Име и адрес на разработчика: Вие можете да се свържете с нас по всякакви въпроси, оплаквания или претенции във връзка с ПТ платформата, приложенията и ПТ Услугите, чрез информацията за контакт, която е поместена в тези Условия, секция B.8.
 • Трето лице Бенефициент: Ние и Вие приемаме и се съгласяваме, че Apple и неговите дъщерни дружества са трети лица бенефициенти по тези Условия за Употреба, и че с Вашето приемане на тези Условия за Употреба Apple ще има правото (и ще се счита, че е приел това право) да приложи в действие тези Условия за Употреба срещу Вас, в качеството си на трето лице бенефициент.

 

Приемане на условия, изисквани от Google

 • Вие трябва да се свържете с ПТ, а не с Google, що се отнася до каквито и да е дефекти или въпроси по работата на ПТ приложенията, които са свалени и инсталирани от Google Play. Ние ще сме единствено отговорни за, и Google няма да носи никаква отговорност да приема или да се занимава с техническа помощ и поддръжка на ПТ приложенията или Услугите, както и всякакви оплаквания по отношение на тях.
 • Въпреки че ние не я събираме или обработваме, ако Вие, по каквато и да е причина, ни предоставите информация от/за Вашия Google акаунт, ПТ ще има право да използва тази информация, за да се свързва с Вашия Google акаунт, когато и за ограничените цели за които Вие сте ни дали разрешение да го направим.

 

Услуги и съдържание на трети лица

Възможно е ПТ Услугите да бъдат достъпни или налични във връзка с услугите и съдържанието на трети лица (включително рекламни), които не са под контрола на ПТ. Вие приемате и разбирате, че по отношение на Вашето ползване на такива услуги и съдържание на трети лица може да са приложими различни правила за употреба и политики за поверителност. ПТ не застава зад, не потвърждава и не отговаря за такива услуги и съдържание на трети лица и в никой случай ПТ не може да бъде държано отговорно или задължено за каквито и да е продукти или услуги на такива трети лица доставчици. В допълнение, Apple Inc., Google, Inc., или Microsoft Corporation ще се считат за трети лица бенефициенти по настоящия договор, ако вие достъпвате ПТ Услугите, използвайки приложения, разработени съответно за Apple iOS, Android, или Microsoft Windows. Тези трети лица бенефициенти не са страни по този договор и не са отговорни за предоставянето или за подпомагането на ПТ Услугите по никакъв начин. Вашият достъп до ПТ Услугите, чрез използването на тези устройства е предмет на условията, поместени в правилата за употреба на тези трети лица бенефициенти.

 

Съобщения

Като създавате акаунт, вие се съгласявате, че ПТ Услугите може да Ви изпращат информационни съобщения, пуш уведомления или имейли като част от нормалните бизнес операции по Вашата употреба на ПТ Услугите. Вие може да изберете да не получавате текстови съобщения от ПТ по всяко време, като се свържете с нас на  customerservice@parkingtelecom.com. Вие разбирате и приемате, че Вашият избор да не получавате съобщения може да засегне Вашата употреба на ПТ Услугите.

 

Толерантност и не-дискриминация

Вие се съгласявате да се отнасяте към всички Паркиращи или други трети лица, с които имате отношения във връзка с ПТ Услугите, с достойнство и уважение. Вие също така се съгласяване да не дискриминирате никого във връзка с Вашата употреба на ПТ Услугите на базата на раса, религия, произход, инвалидност, сексуална ориентация, семейно положение, полова идентичност, възраст или каквато и да е друга характеристика под закрилата на приложимото право. Такава дискриминация включва, но не се ограничава до, отказ да предоставите паркинг услуги на базата на някоя от тези характеристики.

Въпреки това, можете да включите в обявите си информация дали Вашият паркинг е подходящ за използване от шофьор с увреждания, както и друга информация, от значение за специализирани превозни средства.

 

Услуги, които ние не предоставяме

ПТ не предоставя други услуги, освен посочените тук, и следователно такива услуги не са част от ПТ Услугите, предмет на тези Условия. Такива други услуги включват, но не се ограничават до, навигация и карти, канали за прогнози за времето, трафик информация.

Възможно е ние да предоставяме линкове (връзки) към сайтове, които предоставят такъв вид услуги, за да улесним ползването от страна на Паркиращите на Вашите паркинг услуги, но е изцяло по Ваша преценка дали да ползвате такива услуги, като следвате поставените линкове, и ако го направите, това винаги ще е при условията на доставчиците на такива други услуги и подчинено на техните общи условия и правила за употреба.

ПТ Услугите не представляват правен, финансов, професионален, медицински или здравословен съвет или диагноза и не могат да бъдат ползвани за такива цели.

 

Настоящите Условия за Употреба се прилагат спрямо всички ползватели и потребители на ПТ Услугите, независимо дали са регистрирани или не. Текстът на Условията е достъпен на нашия marketplace, сайтове и приложения по начин, който позволява неговото съхранение и възпроизвеждане.

С всяко ползване на ПТ Услугите или ресурсите, включително отваряне/зареждане на началната страница на marketplace, кликване на който и да е линк от началната или от коя да е друга страница от нашите сайтове и приложения, Вие декларирате че сте запознат с настоящите Условия, че сте съгласен с тях и че ще носите задължението да ги съблюдавате.

 

Прекратяване

Вие можете да прекратите този договор по всяко време, като деактивирате Вашия акаунт или като ни изпратите имейл.

Ние също имаме право да прекратим този договор, без да има причина за това, по всяко време, като Ви отправим 30-дневно предизвестие.

Ние имаме право да прекратим този договор с незабавен ефект и без да Ви отправяме каквото и да е предизвестие, в случай че Вие сте нарушили тези Условия или не спазвате Вашите задължения по тези или по други приложими условия; в случай че сте нарушили приложим закон, регулация или права на трето лице; в случай че декларациите и гаранциите, дадени от Вас, са неверни, неточни, непълни или подвеждащи; в случай че сме получили оплаквания срещу Вас от Паркиращи или доказателство, че Вашите паркинг услуги не съответстват на приложимите стандарти или качество (включително и ако рейтингите и оценките, които Ви дават Паркиращи, са постоянно в долната част на скалата); или в друг случай, разрешен от приложимото право. В допълнение, ние ще имаме право да деактивираме Вашия акаунт, да изтрием обявите за Вашия(те) паркинг(и) и по друг начин да спрем да Ви предоставяме ПТ Услуги.

В случай, че нарушенията са незначителни и ако е подходящо, ние ще Ви дадем срок с подходящи мерки, които да вземете, и възможност да разрешите проблема по задоволителен за нас начин.

Ако този договор бъде прекратен от нас, Вие няма да имате право да регистрирате нов акаунт или да използвате ПТ Услугите чрез акаунта на друг ПО.

Нашите права в секция „Изключване и ограничаване на отговорността. Обезщетение“ ще останат в сила и след прекратяване на този договор, доколкото това е позволено от приложимия закон.

 

B.4. Плащания (тази Секция B.4. е приложима за ПО)

ПТ Услуги

Нашето възнаграждение – приемане и размери

Не няма да Ви таксуваме за това, че сте създали акаунт в нашия marketplace или сте обявили паркинг в него.

Но, ние ще Ви вземем комисиона за всяко плащане, което получите от Паркиращ за паркинг услуги, предоставени от Вас и предплатени или заплатени чрез нашия marketplace.

Ние ще Ви уведомим за размера на комисионата, която ще ви вземем, когато обявите Вашия(ите) паркинг(и) на marketplace. В случай че не сте съгласен с размера на това възнаграждение, Вие ще можете просто да свалите обявата за Вашия(те) паркинг(и), да деактивирате акаунта си или по друг начин да не ползвате ПТ Услугите.

Но, ако приемете размера на нашето възнаграждение, ние ще имаме право да го удържим от таксата (плащането), която ще получите от Паркиращия. За Ваше спокойствие, запомнете, че по всяко време ще имате право да преустановите да използвате ПТ Услугите.

Нашето възнаграждение може да бъде определено като процент от таксата за паркинг услугата, която получавате от Паркиращия, или като твърда сума.  Ако и доколкото се изисква от приложимия закон, ние ще начислим данък добавена стойност или друг подобен данък, в зависимост от случая, и ще увеличим нашето възнаграждение с размера на този данък. На месечна база (или на друг период, който може да бъде наложен  съгласно приложимото право) ние ще Ви издадем документ за възнаграждението за ПТ Услугите, което сме получили от Вас, и удържаните в тази връзка данъци. Всички фактури или други документи, издадени от ПТ, ще са съгласно изискванията на българското или друго приложимо законодателство.

 

Нашето възнаграждение – плащане

Когато Паркиращ е предплатил или заплатил през нашия marketplace за използването на Вашите паркинг услуги, ние ще удържим от това плащане размера на нашето възнаграждение (плюс приложимите данъци върху него). Така че, Вие ще получите плащанията от Паркиращите, които са ползвали вашия(те) паркинг(и), намалени с нашето възнаграждение за Вашето използване на ПТ Услугите.

Вие ще получите съответните плащания при иницииране или поискване от Ваша страна, при условие че размерът, който трябва да получите, надхвърля определен предварително дефиниран праг. Ние също ще имаме право да отправим или да насочим такива плащания към посочената от Вас банкова сметка, по наше усмотрение.

Ние носим отговорността да покрием таксите на доставчика на платежни услуги на marketplace. Вие носите отговорността да покриете таксите на Вашата банка (на банката, която обслужва Вашата банкова сметка), ако има такива.

ПТ си запазва правото да намали сумата, която имате да получавате, с разноски по обработване или обмяна на валута, ако възникнат такива във връзка с осъществяване на плащане към вас.

ПТ ще има право, но негово усмотрение, да закръгли нагоре или надолу всяка сума, която трябва да Ви се плати, до най-близкото цяло число в определената валута.

 

Плащания от Паркиращи за използване на Вашите паркинг услуги

Паркиращите ще трябва да предплатят или заплатят за използването на Вашия обявен паркинг по тарифата, която сте публикувал на marketplace.

Вие носите отговорност за това да публикувате правилна (точна) тарифа на marketplace и ние не носим никаква отговорност в случай, че сте публикувал число/цифра погрешка или поради технически пропуск.

Вашата публикувана тарифа трябва да посочва крайната и единствена сума, която Паркиращ ще трябва да заплати за използване на Вашите паркинг услуги. Вие също така трябва да посочите валутата, в която очаквате плащане от Паркиращите. Ако от Вас, в качеството Ви на ПО, се изисква да начислите някакъв данък върху таксата за паркинг услугата, осигурете този данък да бъде включен във Вашата тарифа. Отбележете, че Паркиращите ще бъдат информирани, че таксите, които трябва да заплатят, включват всички релевантни или приложими данъци, когато това се изисква от закона.

Плащането от Паркиращия ще бъде във Ваша полза, за използване на Вашата паркинг услуга. Както е посочено по-горе, ние ще удържим нашата комисиона за вашето ползване на ПТ Услугите от плащането на Паркиращия, насочено към Вас.

ПТ не е доставчик на платежни услуги, нито е доставчик на услуги по иницииране на плащане, нито е доставчик на услуги по информация за сметки, нито е агент на платежна институция.

Като част от ПТ Услугите ние предоставяме технически услуги, които подпомагат предоставянето на платежни услуги, но самите ние не предоставяме платежни услуги. Услугите по обработване на плащанията ще бъдат предоставени със сътрудничеството на лицензирана компания, която оказва платежни услуги.

Ние може да действаме като Ваш ограничен пълномощник за събиране на вземания за нуждите на подпомагане на събирането на Вашите такси за паркинг услуги от Паркиращите и с настоящото Вие определяте и упълномощавате ПТ да действа като Ваш ограничен пълномощник по събиране на вземания единствено за целите на приемане на такси за паркинг услуги от Паркиращи.

С настоящото Вие се съгласявате, че плащане, извършено от Паркиращ през нашия marketplace, ще се счита за плащане, извършено директно към Вас, и Вие ще предоставите Вашия паркинг на Паркиращия по предварително договорения начин, така както ако бяхте получили таксата за паркинг услуга директно. Като ПО Вие разбирате, че тъй като ПТ приема плащания от Паркиращи като Ваш ограничен пълномощник по събиране на вземания, то задължението на ПО да направи плащане към Вас зависи и е под условие, че успешно са получени съответните плащания от Паркиращите.

С настоящото Вие се съгласявате и упълномощавате ПТ да удържи комисионата на ПТ за Вашето използване на ПТ Услугите (плюс всеки приложим данък, начислен върху нея) от сумите, платени от Паркиращи за използване на Вашия паркинг.

В случай, че Паркиращ е резервирал и/или предплатил за използването на Ваш паркинг и Вие не предоставите на Паркиращия резервираната или предплатена паркинг услуга, ние ще възстановим предплатените суми на Паркиращия. С настоящото Вие се съгласявате и ни упълномощавате да възстановим съответните суми на Паркиращия и да Ви ги удържим от някое текущо или бъдещо плащане, което трябва да направим към Вас.

Вие ще имате възможност да ни информирате за претенция, свързана с плащане, чрез вашия акаунт, и ние ще опитаме (въпреки че няма да сме задължени да го направим) да подпомогнем технически разрешаването й.

 

B.5. Изключване и ограничаване на отговорността. Обезщетение (тази Секция B.5. е приложима за ПО)

Изключване на отговорност

ПТ Услугите се предоставят такива, каквито са, и каквито са налични. Ние не носим отговорност за каквито и да е условия, декларации и гаранции, които не са били изрично дадени с тези Условия. Ние не носим отговорност за предполагаеми или очаквани декларации и гаранции, като напр. гаранция за продаваемост, за употреба/годност за определена цел, за точност на данни, за не-нарушаване.

Също така, ПТ не прави никакви декларации и не дава никакви гаранции по отношение на надеждността, навременността, качеството, подходящността, или наличието на ПТ Услугите или коя да е друга услуга, поискана чрез използването на ПТ Услугите, или че ПТ Услугите ще са непрекъсвани или без грешки. ПТ не гарантира качеството, подходящността, безопасността или способността на третите лица доставчици. Вие се съгласявате, че целият риск, възникващ от Вашето ползване на ПТ Услугите и коя да е услуга, поискана във връзка с тях, остава единствено у Вас, до максимално разрешената от приложимото право степен. Вашата единствена мярка срещу ПТ при неудовлетвореност от marketplace, сайта, приложението/ята или съдържанието е да спрете да използвате marketplace, сайта, приложението/ята или съдържанието. Това ограничение или възмездие е част от споразумението между Вас и нас.

ПТ си запазва правото да направи всяко от следните, по всяко време: да измени, временно или окончателно да прекрати работата или достъпа до коя да е от ПТ Услугите, независимо от причината за това; да модифицира marketplace, сайта и приложението/ята или техни части; да прекъсва работата на ПТ Услугите, при необходимост да извършва планирани или непланирани поддръжка, поправка или други промени.

Ограничаване на отговорността

ПТ няма да носи отговорност спрямо Вас или други лица за индиректни, инцидентни, специални, назидателни, наказателни или косвени вреди, включително за пропуснати печалби/ползи, загуба на данни, лично нараняване или имуществени щети, възникващи от или свързани с, или по друг начин произтичащи от каквато и да е употреба на ПТ Услугите, дори и ПТ да е било уведомено за вероятността да настъпят такива вреди/щети. ПТ няма да носи отговорност за каквито и да е щети, задължения или загуби, възникващи от Вашето ползване или разчитане на ПТ Услугите или Вашата невъзможност да достъпите или ползвате ПТ Услугите; или от която и да е транзакция или правоотношение между Вас и който и да е Паркиращ или друго трето лице доставчик, дори и ПТ да е било уведомено за вероятността да настъпят такива вреди/щети.  ПТ няма да носи отговорност за закъснение/забава или неизпълнение, което е резултат на причини извън разумния контрол на ПТ.

Услугите на ПТ може да бъдат ползвани от Вас, за да промотирате и предложите на Паркиращите Вашите паркинг или свързаните с паркиране услуги, но Вие се съгласявате, че ПТ не носи отговорност или задължение към Вас, свързано с използването или неизползването на каквато и да е паркинг услуга, предоставяна от Вас чрез нашия marketplace, освен доколкото изрично не е уговорено друго в тези Условия.

Горните изключвания и ограничения на отговорността не засягат Вашите права като потребител, нито имат за цел да намалят или ограничат отговорност, която не може да бъде изключена по силата на законите на държавата, където обичайно пребивавате, в случай че Вие сте физическо лице.

 

Обезщетение

Вие се задължавате да обезщетите и предпазвате ПТ и неговото ръководство, управители, служители и представители от каквито и да е искове, претенции, загуби, отговорност, и разноски (включително адвокатски разноски), които възникват от или са свързани с Вашето ползване на ПТ Услугите или на услуги, получени чрез използването на ПТ Услугите; Ваше неизпълнение или нарушение на кое да е от настоящите Условия; използването от страна на ПТ на Ваше Потребителско Съдържание; или Ваше нарушение на правата на кое да е трето лице, включително Паркиращи или трети лица доставчици.

В допълнение, Вие се задължавате да обезщетите и предпазвате ПТ и неговите свързани лица, и всеки от техните служители и ръководство от каквито и да е претенции, загуби, отговорност, искове или разноски (включително адвокатски разноски), отправени срещу ПТ от което и да е трето лице и възникнали от или във връзка с използването от страна на Паркиращ(и) на Вашите паркинг услуги, включително невъзможността на Паркиращ(и) да използват Вашите паркинг услуги, или неудовлетвореността от използването на Вашите паркинг услуги.

 

Застраховка

С настоящото Ви се препоръчва да осигурите и поддържате застраховка, която да покрива отговорността Ви за щети, за които можете да бъде държан отговорен в отношенията Ви с Паркиращите, както и застраховка на самия(те) паркинг(и) за щети, които може да бъдат причинени от Паркиращи на паркомястото и цялото съоръжение (застраховка гражданска отговорност и имуществена застраховка)

 

B.6. Потребителско Съдържание. Представяне на непоискани идеи (тази Секция B.6. е приложима за ПО)

Съдържание, предоставено от потребител

Като използвате нашия marketplace и ПТ Услугите, Вие може да създадете съдържание, включително тарифи, модели и други, съдържащи текст, цифрови или други данни, и които ПТ може, изцяло по усмотрение на ПТ, да Ви разреши от време на време да съобщавате, предавате, качвате, публикувате или по друг начин да правите достъпно за ПТ чрез ПТ Услугите, на текст, образи, аудио, видео или друго съдържание и информация, включително коментари и оценки, свързани с ПТ Услугите, иницииране на искане за техническа помощ, и попълване на информация (всяко – „Потребителско Съдържание“), което може да е и публично достъпно и видимо.

Ние няма да контролираме или проверяваме Вашето Потребителско Съдържание. В допълнение, ние няма да носим никаква отговорност за такова Потребителско Съдържанието, включително и за неговата употреба, тълкуване или изводи, които Вие или Паркиращите или трети лица можете да си направите от него. Вие носите риска от каквато и да е употреба и уповаване на Потребителско Съдържание или на материали, постнати/публикувани чрез ПТ Услугите, или получени от Вас посредством ПТ Услугите.

При никакви обстоятелства ПТ няма да носи каквато и да е отговорност за Потребителското Съдържание, включително, но не само, и за каквито и да са грешки или пропуски в Потребителското Съдържание, или загуба или вреда от каквото и да е естество, възникнала в резултат на използването на Потребителското Съдържание, което е било постнато/публикувано, изпратено по имейл, предадено или по друг начин направено достъпно чрез нашия marketplace. Вие сте длъжен да упражнявате контрол и носите отговорност за създаването и използването на Потребителското Съдържание във или извън нашия marketplace.

Всяко Потребителско Съдържание, предоставено от Вас, си остава Ваша собственост. Но, чрез предоставянето на Потребителско Съдържание на ПТ, Вие предоставяте на ПТ лицензия, която е за целия свят, неограничена във времето, неотменима, прехвърляема, безплатна, с правото да под-лицензира, използва, копира, модифицира, създава производни работи, разпространява, показва публично, оповестява и по какъвто и да е друг начин експлоатира такова Потребителско Съдържание, във всякакви познати формати и канали за разпространение, или такива, които може още да не са известни и да бъдат разработени в бъдещето (включително във връзка с ПТ Услугите и бизнеса на ПТ, както и на сайтове и услуги на трети лица), без да има нужда от каквото и да е съобщаване или вземане на съгласието Ви, и без изискването за заплащане на Вас или на друго физическо или юридическо лице.

Вие декларирате и гарантирате, че или сте единственият и изключителен собственик на цялото Потребителско Съдържание, или притежавате всички права, лицензии, съгласия и разрешения, необходими, за да предоставите на ПТ лицензията върху Потребителското Съдържание, предвидена по-горе; както и че нито Потребителското Съдържание, нито предаването, качването, публикуването или правенето достъпно на такова Потребителско Съдържание, нито използването на Потребителското Съдържание от ПТ, както е уговорено тук, ще нарушат, отчуждят или засегнат правата върху обекти на интелектуалната собственост или други права на собственост, или права на публичност или на поверителност, които трети лица може да имат, или ще доведат до нарушаването на приложим закон или разпоредба.

Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате нас и свързаните с нас компании, както и всеки от нашите служители и ръководство, от каквито и да са претенции, загуби, отговорност, искове или разноски (включително адвокатски разноски), предявени срещу нас от кое да е трето лице и възникващи от или във връзка с използването и употребата от страна на Вашето Потребителско Съдържание.

Вие нямате право да предоставяте или качвате Потребителско Съдържание, което е опозоряващо, тормозещо, заплашително, фанатично, зложелателно, насилствено, вулгарно, нецензурно, порнографско, или по друг начин обидно или което би могло да накърни или разумно може да се очаква, че ще накърни, някое лице, независимо дали този материал е защитен от закона. ПТ има правото, но няма да е задължено, да преглежда, наблюдава, или премахва Потребителско Съдържание, изцяло по усмотрение на ПТ и по всяко време и по всякаква причина, без да Ви уведомява.

Ние не носим отговорност за, нито одобряваме/потвърждаваме или гарантираме, мненията, оценките, съветите или препоръките, които се постват/публикуват или изпращат от потребители.

 

Политика по отношение на представяне на непоискани идеи

Политиката на нашата компания не ни позволява да приемаме или разглеждаме непоискани творчески идеи, предложения или материали. Във връзка с каквото и да е, което Вие ни изпратите или представите – Вие се съгласявате, че творчески идеи, предложения или други материали, които ни предоставяте, не са предмет на поверителност или доверителност и че между нас по никакъв начин не се създава или цели да се създаде поверително или доверително отношение, и че Вие нямате никакви очаквания за каквито и да е преглед, възнаграждение или обезщетение.

Ние, включително свързаните с нас компании и служители, не приемаме или разглеждаме непоискани идеи или предложения от Вас, за да предотвратим евентуални недоразумения или спорове, в случай че ПТ Услуги изглеждат подобни на непоискани идеи, които са ни представени. Непоискани идеи или предложения включват, но не се ограничават до, идеи за нови или подобрени технологии, продукти, услуги, процеси, материали, наименования, творби на изкуството или реклами, промоции или други маркетингови планове или кампании.

Тъй като ПТ уважава Вашите права върху Вашите идеи, моля не представяйте никакви непоискани идеи или предложения („представяне“, „представяния“) на ПТ или на някой от неговите свързани лица или служители. Ако все пак решите да представите някакви непоискани идеи или предложения, въпреки нашата молба, следните условия ще се прилагат по отношение на Вашите представяния, независимо от това какво ни съобщавате с Вашето представяне:

Вие се съгласявате, че Вашите представяния и тяхното съдържание автоматично стават собственост на ПТ, без задължение за заплащане на каквото и да е възнаграждение или компенсация за Вас; ПТ няма задължение да прегледа Вашите представяния; ПТ има право да направи, ползва, продава или разпространява Вашите представяния и тяхното съдържание по всякакъв начин и с каква да е цел; ПТ няма задължение да пази в конфиденциалност Вашите представяния.

 

B.7. Приложимо право и юрисдикция. Спорове (тази Секция B.7. е приложима за ПО)

Договорът между Вас и ПТ, така както е уреден в тези Условия, и предоставянето на ПТ Услугите, са подчинени на и ще се тълкуват в съответствие с българското право.

В случай че между Вас и ПТ възникне спор, моля свържете се първо с нас. Нашата цел е да разберем какво Ви тревожи и да Ви отговорим, а ако не сме в състояние да го направим в степен, задоволителна за Вас, да Ви предоставим неутрални и ефективни от гледна точка на разходите средства за бързо разрешаване на спора.

Спорове между Вас и ПТ по отношение на нашите Услуги могат да ни бъдат докладвани, като се логнете във Вашия акаунт и като следвате канала за оплаквания, проблеми или техническа помощ. Вие също така можете да се свържете с нас, като използвате общите координати за връзка, поместени в следващата секция В.8.

Всички спорове, възникващи от или във връзка с този договор, така както е уреден в Условията за употреба, и всеки конфликт, претенция или противоречие, възникващи от или най-общо свързани с ПТ Услугите, ще се разрешават от компетентния съд, в случай че не постигнем споразумение по взаимно съгласие.

Съществуването и съдържанието на съдебния или арбитражен процес (в зависимост от случая), включително документите и писмените бележки, представяни от страните, кореспонденцията от и към съда, както и актовете, разпорежданията и решенията, издавани от съда, трябва да останат стриктно поверителни и не трябва да се разгласяват на никое трето лице без изричното писмено съгласие на другата страна, освен ако: (i) разгласяването към третото лице е разумно необходимо с оглед на провеждане на процеса, и (ii) третото лице се съгласи безусловно и писмено да бъде обвързано от това задължение за поверителност, както е уговорено тук.

Настоящите Условия Ви се предоставят на избрания от Вас език.

Ако някоя разпоредба от тези Условия е или стане недействителна, неприложима или необвързваща, Вие ще останете обвързан от останалите разпоредби. В такъв случай и независимо от това, такава недействителна разпоредба ще бъде приложена до максимално допустимата от приложимото право степен, а Вие ще се съгласите да приемете поне подобен ефект както недействителната, неприложимата или необвързващата разпоредба, като се вземат предвид съдържанието и целите на тези Условия.

 

Седалището на ПТ е в София, България, като ПТ може да бъде подпомагано от различни компании от корпоративната му група („подпомагащи компании“) по целия свят. Тези подпомагащи компании имат единствено вътрешна спомагателна роля за и в полза на ПТ. Някои определени подпомагащи компании може да оказват ограничени поддържащи услуги по грижа за клиентите ни. Подпомагащите компании нямат уебсайт (и по никакъв начин не контролират, управляват, поддържат или хостват marketplace, уебсайта и приложенията на ПТ). Подпомагащите компании нямат правомощията или властта да предоставят ПТ Услугите, да представляват ПТ или да влизат в договорни правоотношения от името или за сметка на ПТ. Вие нямате никакво (правно или договорно) правоотношение с подпомагащите компании. Подпомагащите компании не работят и не са упълномощени да действат като представител от каквото и да е естество на ПТ (включително нямат правото да действат като процесуален представител или представител, на когото да се връчват уведомления или документи за ПТ).  ПТ не приема, нито допуска да бъде приемано, че ПТ е установено на което и да е друго място, локация или офис по света (в това число и в офис на неговите подпомагащи компании), освен на регистрирания си адрес в София, България.

 

B.8. Кои са координатите за връзка при нужда от помощ, за въпроси или оплаквания? (тази Секция B.8. е приложима за ПО)

Ако имате коментар или въпрос за тези Условия или за ПТ Услугите, моля следвайте установения канал за комуникация през Вашия акаунт и ни изпратете искане за техническа помощ или обратна връзка.

Въпреки че Ви насърчаваме да се свържете с нас през Вашия акаунт, Вие също така можете да се свържете с нас на следните общи координати за връзка:

Паркинг Телеком Лабс ЕООД

България, София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 80, офис сграда „Астрал Бизнес Център“, ет. 5, офис 5.1.

Telephone: +359 491 6087

email: customerservice@parkingtelecom.com

 

Ако имате нужда от техническа помощ при Вашето ползване на ПТ Услугите, моля следвайте указанията, предоставени в нашата секция Помощ (Help).

 

B.9. Финални бележки (тази Секция B.9. е приложима за ПО)

Понякога, ние може да изменяме тези Условия за Употреба, за да ги съобразим с или за да отразим нови технологии, промени в ПТ Услугите, практики в индустрията, регулаторни изисквания или за други цели. Ние ще ви уведомим, когато тези промени са съществени, и ако това се налага от приложимото право, ще получим Вашето съгласие.

Вие изрично и недвусмислено се съгласявате с обработване от наша страна на Вашите лични данни, при правилата на нашето Изявление за личните данни (Изявление за поверителност и защита на личните данни), което е неразделна част от тези Условия за Употреба и е включено тук по силата  на тази препратка.

В допълнение, ако Вие сте юридическо лице, с настоящото Вие декларирате и гарантирате, че физическите лица, чиито лични данни ще ни предоставите, са дали своето съгласие с такова разкриване на техни лични данни и че Вие имате правото да предавате такива лични данни на нас.

Моля имайте предвид, че по силата на приложимото законодателство ние сме задължени да предоставяме информация на данъчните органи (която може да представлява или да не представлява лични данни) и която може да включва Вашето име / наименование; адрес/и; данъчен, регистрационен, идентификационен номер; дата и място на раждане; банкова сметка, включително титуляр, ако е различен от ПО; държава, на която сте местно лице за данъчни цели; държави, в които упражнявате стопанска дейност; адрес и идентификатор на паркинга; брой на дните, през които паркингът е ползван, както и брой на относимите дейности във връзка с паркинга; данни за получени или начислени плащания, както и за такси, комисионни или данъци, удържани или начислени във връзка с отношения, установени чрез ПТ Услугите, за които ние имаме сведения и сме длъжни да разкрием.

Невалидността или неприложимостта на коя да е разпоредба от тези Условия няма да засегне валидността и приложимостта на другите разпоредби.

Настоящите Условия регулират Вашето ползване на ПТ Услугите единствено на територията на ЕМЕА (Европа, Близкия Изток и Африка).

Следните условия също регулират и се прилагат по отношение на Вашето ползване на платформата, marketplace, сайта и приложенията на ПТ и като цяло по отношение на ПТ Услугите, и са включени тук по силата на тази препратка:

Изявление за поверителност и защита на личните данни