Решение за улично паркиране

Системата за улично паркиране на Паркинг Телеком е отличен инструмент за градската администрация за подобряване на качеството на живот в техните общности, чрез добро управление на техните паркинг ресурси. Системата позволява на паркинг операторите и потребителите да получават точна информация в реално време за наличност и цени. Тя се получава и предава чрез различни онлайн канали. Това дава възможност на паркиращите да резервират място за паркиране предварително, да платят и да удължат престоя си, без да е нужно да се връщат до своето превозно средство. Системата за улично паркиране дава възможност за динамично ценообразуване, което може да помогне в намирането на баланс в търсенето и предлагането в градските зони за паркиране. Това ще доведе до по-доброто им управление и увеличаването на приходите за общините, като същевременно се намалят задръстванията.

Данни в реално време

Нашата система за улично паркиране осигурява точни данни в реално време за заетостта на зоната за паркиране, както и актуални и данни за наличност и цени. Всичко това може да бъде постигнато без необходимостта предварително да се инвестира в хардуер. Получената информация може да се използва за наблюдение и оптимизиране на потока от превозни средства, глобите, както и качеството и ефикасността на установяването на нарушенията.

Удобни начини за плащане

Системанта на Паркинг Телеком за улично паркиране предоставя различни методи за разплащане. Използвайки мобилното приложение на Паркинг Телеком, паркиращите могат да проверяват наличност на паркомясто и да заплащат за престоя си чрез своя мобилен телефон, без да е нужно да търсят пари в брой или банкови автомати. Могат да удължат престоя си, без да е нужно да се връщат до своите превозни средства.

Установяване на нарушенията

Установяването на нарушенията при паркирането може да се осъществява както чрез технологията за Автоматизирано разпознаване на регистрационни номера (ALPR), така и чрез мобилното приложение. Системата регистрира заемането на дадено паркомясто и се очаква плащане. Ако плащането не е получено навреме, приложението известява служителите по контрола на редовността. Системата наблюдава също времето за реакция на служителите и анализира резултатите. Софтуерът за управление на паркирането осигурява ценни данни и предоставя отчети и инструменти за анализ, за да помага на общините да управляват броя на нарушенията при паркиране, техния вид и честота по-добре, както и да проследяват събираемостта на глоби от неправилно паркиране. Това може да доведе до оптимизирано управление на човешките ресурси и увеличаване на приходите.

Решение за улично паркиране

Системата за улично паркиране на Паркинг Телеком е отличен инструмент за градската администрация за подобряване на качеството на живот в техните общности, чрез добро управление на техните паркинг ресурси. Системата позволява на паркинг операторите и потребителите да получават точна информация в реално време за наличност и цени. Тя се получава и предава чрез различни онлайн канали. Това дава възможност на паркиращите да резервират място за паркиране предварително, да платят и да удължат престоя си, без да е нужно да се връщат до своето превозно средство. Системата за улично паркиране дава възможност за динамично ценообразуване, което може да помогне в намирането на баланс в търсенето и предлагането в градските зони за паркиране. Това ще доведе до по-доброто им управление и увеличаването на приходите за общините, като същевременно се намалят задръстванията.

Данни в реално време

Нашата система за улично паркиране осигурява точни данни в реално време за заетостта на зоната за паркиране, както и актуални и данни за наличност и цени. Всичко това може да бъде постигнато без необходимостта предварително да се инвестира в хардуер. Получената информация може да се използва за наблюдение и оптимизиране на потока от превозни средства, глобите, както и качеството и ефикасността на установяването на нарушенията.

Удобни начини за плащане

Системанта на Паркинг Телеком за улично паркиране предоставя различни методи за разплащане. Използвайки мобилното приложение на Паркинг Телеком, паркиращите могат да проверяват наличност на паркомясто и да заплащат за престоя си чрез своя мобилен телефон, без да е нужно да търсят пари в брой или банкови автомати. Могат да удължат престоя си, без да е нужно да се връщат до своите превозни средства.

Установяване на нарушенията

Установяването на нарушенията при паркирането може да се осъществява както чрез технологията за Автоматизирано разпознаване на регистрационни номера (ALPR), така и чрез мобилното приложение. Системата регистрира заемането на дадено паркомясто и се очаква плащане. Ако плащането не е получено навреме, приложението известява служителите по контрола на редовността. Системата наблюдава също времето за реакция на служителите и анализира резултатите. Софтуерът за управление на паркирането осигурява ценни данни и предоставя отчети и инструменти за анализ, за да помага на общините да управляват броя на нарушенията при паркиране, техния вид и честота по-добре, както и да проследяват събираемостта на глоби от неправилно паркиране. Това може да доведе до оптимизирано управление на човешките ресурси и увеличаване на приходите.

Решение за улично паркиране

Системата за улично паркиране на Паркинг Телеком е отличен инструмент за градската администрация за подобряване на качеството на живот в техните общности, чрез добро управление на техните паркинг ресурси. Системата позволява на паркинг операторите и потребителите да получават точна информация в реално време за наличност и цени. Тя се получава и предава чрез различни онлайн канали. Това дава възможност на паркиращите да резервират място за паркиране предварително, да платят и да удължат престоя си, без да е нужно да се връщат до своето превозно средство. Системата за улично паркиране дава възможност за динамично ценообразуване, което може да помогне в намирането на баланс в търсенето и предлагането в градските зони за паркиране. Това ще доведе до по-доброто им управление и увеличаването на приходите за общините, като същевременно се намалят задръстванията.

Данни в реално време

Нашата система за улично паркиране осигурява точни данни в реално време за заетостта на зоната за паркиране, както и актуални и данни за наличност и цени. Всичко това може да бъде постигнато без необходимостта предварително да се инвестира в хардуер. Получената информация може да се използва за наблюдение и оптимизиране на потока от превозни средства, глобите, както и качеството и ефикасността на установяването на нарушенията.

Удобни начини за плащане

Системанта на Паркинг Телеком за улично паркиране предоставя различни методи за разплащане. Използвайки мобилното приложение на Паркинг Телеком, паркиращите могат да проверяват наличност на паркомясто и да заплащат за престоя си чрез своя мобилен телефон, без да е нужно да търсят пари в брой или банкови автомати. Могат да удължат престоя си, без да е нужно да се връщат до своите превозни средства.

Установяване на нарушенията

Установяването на нарушенията при паркирането може да се осъществява както чрез технологията за Автоматизирано разпознаване на регистрационни номера (ALPR), така и чрез мобилното приложение. Системата регистрира заемането на дадено паркомясто и се очаква плащане. Ако плащането не е получено навреме, приложението известява служителите по контрола на редовността. Системата наблюдава също времето за реакция на служителите и анализира резултатите. Софтуерът за управление на паркирането осигурява ценни данни и предоставя отчети и инструменти за анализ, за да помага на общините да управляват броя на нарушенията при паркиране, техния вид и честота по-добре, както и да проследяват събираемостта на глоби от неправилно паркиране. Това може да доведе до оптимизирано управление на човешките ресурси и увеличаване на приходите.