Система за извънулично паркиране

 

Системата за извънулично паркиране на Паркинг Телеком предоставя информация в реално време за наличност на паркоместа и резервации. Също така, предлага функция за динамично ценообразуване. Това дава възможност за намирането на баланс в търсенето и предлагането и позволява генерирането на допълнителни приходи. Системата е изключително гъвкава и може да бъде настроена така, че да отговаря на нуждите на всеки паркинг. Тя може да се използва много лесно в офис сгради, спортни и културни центрове, търговски центрове, болници, университети, конгресни центрове, летища и транспортни терминали, логистични центрове и много други. Системата за управление на паркирането може да бъде пренастроена само за няколко минути, ако търсенето изисква различна политика.

Методи за идентификация

Собствениците на паркинги имат голям избор от методи за регистрация и идентификация, включително стандартния метод, използващ билети. Чрез нашата система за извънулично паркиране получавате и иновативни средства като виртуална карта за паркиране, Bluetooth, RFID, ALPR, NFC и DSRC, като всички са приложими на входа и изхода. Това прави системата изключително гъвкава и позволява регистрация на паркинга, плащане и осъществяване на контрол на изхода изцяло без билет. Напълно функциониращата ALPR система позволява на операторите на паркинги да въведат правила за натрупване на време и ограничения на броя на влизанията за всички превозни средства.

Цялостна паркинг система за извънулично паркиране

Системата за извънулично паркиране включва хардуер и нашия cloud-базиран софтуер за управление. С тяхна помощ се намалява броя на необходимия персонал, предоставяйки на собствениците на паркинги свободата да управляват своята система отвсякъде, с малко или никакво присъствие на място.

Цялата хостинг и сървърна инфраструктура се осигурява и се поддържа от екипа на Паркинг Телеком. Системата е изградена на базата на сложен и гъвкав модул за тарифиране. Той позволява създаването на специални правила като предварителна регистрация, гратисен период, традиционен билет и много други случаи за стандартно използване в индустрията, включително и за различни видове намаления и промоции.

Системата управлява посетители, резервации и абонати, както физически лица, така и компании, притежаващи различни автомобилни паркове. Налична е информация в реално време за критични основни показатели за ефективност. Модулът за отчитане позволява на паркинг операторите да анализират ежедневните си операции и да вземат информирани решения, използвайки наличните механизми за отчети, данни и инструменти за прогнозен анализ.

Паркинг информационна система

Системата на Паркинг Телеком включва и паркинг информационна система (Parking Guidance System), базирана на 3D мапинг и електронни табла за променливи съобщения (VMS). Те получават информация от модула за наличност в реално време и осигуряват данни за заетостта на целия паркинг, на определено ниво/район или на единично паркомясто. След това информацията се предава на мобилното приложение на Паркинг Телеком или на трета страна.

Платежни средства

Модулът за плащане в различна валута може да приема плащания от всички налични канали за разплащане. Възможни са плащания през мобилен телефон за потребители на приложението на Паркинг Телеком, както за резервация и плащане за техния престой. Собствениците на паркинги могат да разполагат с ръчни или автоматични терминали за плащане, които приемат плащания с пари в брой и с банкова карта. Налични са също и опциите Pay&Entry и Pay@Exit, където изходната колона служи като автоматичен терминал за разплащане.

Система за извънулично паркиране

 

Системата за извънулично паркиране на Паркинг Телеком предоставя информация в реално време за наличност на паркоместа и резервации. Също така, предлага функция за динамично ценообразуване. Това дава възможност за намирането на баланс в търсенето и предлагането и позволява генерирането на допълнителни приходи. Системата е изключително гъвкава и може да бъде настроена така, че да отговаря на нуждите на всеки паркинг. Тя може да се използва много лесно в офис сгради, спортни и културни центрове, търговски центрове, болници, университети, конгресни центрове, летища и транспортни терминали, логистични центрове и много други. Системата за управление на паркирането може да бъде пренастроена само за няколко минути, ако търсенето изисква различна политика.

Методи за идентификация

Собствениците на паркинги имат голям избор от методи за регистрация и идентификация, включително стандартния метод, използващ билети. Чрез нашата система за извънулично паркиране получавате и иновативни средства като виртуална карта за паркиране, Bluetooth, RFID, ALPR, NFC и DSRC, като всички са приложими на входа и изхода. Това прави системата изключително гъвкава и позволява регистрация на паркинга, плащане и осъществяване на контрол на изхода изцяло без билет. Напълно функциониращата ALPR система позволява на операторите на паркинги да въведат правила за натрупване на време и ограничения на броя на влизанията за всички превозни средства.

Цялостна паркинг система за извънулично паркиране

Системата за извънулично паркиране включва хардуер и нашия cloud-базиран софтуер за управление. С тяхна помощ се намалява броя на необходимия персонал, предоставяйки на собствениците на паркинги свободата да управляват своята система отвсякъде, с малко или никакво присъствие на място.

Цялата хостинг и сървърна инфраструктура се осигурява и се поддържа от екипа на Паркинг Телеком. Системата е изградена на базата на сложен и гъвкав модул за тарифиране. Той позволява създаването на специални правила като предварителна регистрация, гратисен период, традиционен билет и много други случаи за стандартно използване в индустрията, включително и за различни видове намаления и промоции.

Системата управлява посетители, резервации и абонати, както физически лица, така и компании, притежаващи различни автомобилни паркове. Налична е информация в реално време за критични основни показатели за ефективност. Модулът за отчитане позволява на паркинг операторите да анализират ежедневните си операции и да вземат информирани решения, използвайки наличните механизми за отчети, данни и инструменти за прогнозен анализ.

Паркинг информационна система

Системата на Паркинг Телеком включва и паркинг информационна система (Parking Guidance System), базирана на 3D мапинг и електронни табла за променливи съобщения (VMS). Те получават информация от модула за наличност в реално време и осигуряват данни за заетостта на целия паркинг, на определено ниво/район или на единично паркомясто. След това информацията се предава на мобилното приложение на Паркинг Телеком или на трета страна.

Платежни средства

Модулът за плащане в различна валута може да приема плащания от всички налични канали за разплащане. Възможни са плащания през мобилен телефон за потребители на приложението на Паркинг Телеком, както за резервация и плащане за техния престой. Собствениците на паркинги могат да разполагат с ръчни или автоматични терминали за плащане, които приемат плащания с пари в брой и с банкова карта. Налични са също и опциите Pay&Entry и Pay@Exit, където изходната колона служи като автоматичен терминал за разплащане.

Система за извънулично паркиране

 

Системата за извънулично паркиране на Паркинг Телеком предоставя информация в реално време за наличност на паркоместа и резервации. Също така, предлага функция за динамично ценообразуване. Това дава възможност за намирането на баланс в търсенето и предлагането и позволява генерирането на допълнителни приходи. Системата е изключително гъвкава и може да бъде настроена така, че да отговаря на нуждите на всеки паркинг. Тя може да се използва много лесно в офис сгради, спортни и културни центрове, търговски центрове, болници, университети, конгресни центрове, летища и транспортни терминали, логистични центрове и много други. Системата за управление на паркирането може да бъде пренастроена само за няколко минути, ако търсенето изисква различна политика.

Методи за идентификация

Собствениците на паркинги имат голям избор от методи за регистрация и идентификация, включително стандартния метод, използващ билети. Чрез нашата система за извънулично паркиране получавате и иновативни средства като виртуална карта за паркиране, Bluetooth, RFID, ALPR, NFC и DSRC, като всички са приложими на входа и изхода. Това прави системата изключително гъвкава и позволява регистрация на паркинга, плащане и осъществяване на контрол на изхода изцяло без билет. Напълно функциониращата ALPR система позволява на операторите на паркинги да въведат правила за натрупване на време и ограничения на броя на влизанията за всички превозни средства.

Цялостна паркинг система за извънулично паркиране

Системата за извънулично паркиране включва хардуер и нашия cloud-базиран софтуер за управление. С тяхна помощ се намалява броя на необходимия персонал, предоставяйки на собствениците на паркинги свободата да управляват своята система отвсякъде, с малко или никакво присъствие на място.

Цялата хостинг и сървърна инфраструктура се осигурява и се поддържа от екипа на Паркинг Телеком. Системата е изградена на базата на сложен и гъвкав модул за тарифиране. Той позволява създаването на специални правила като предварителна регистрация, гратисен период, традиционен билет и много други случаи за стандартно използване в индустрията, включително и за различни видове намаления и промоции.

Системата управлява посетители, резервации и абонати, както физически лица, така и компании, притежаващи различни автомобилни паркове. Налична е информация в реално време за критични основни показатели за ефективност. Модулът за отчитане позволява на паркинг операторите да анализират ежедневните си операции и да вземат информирани решения, използвайки наличните механизми за отчети, данни и инструменти за прогнозен анализ.

Паркинг информационна система

Системата на Паркинг Телеком включва и паркинг информационна система (Parking Guidance System), базирана на 3D мапинг и електронни табла за променливи съобщения (VMS). Те получават информация от модула за наличност в реално време и осигуряват данни за заетостта на целия паркинг, на определено ниво/район или на единично паркомясто. След това информацията се предава на мобилното приложение на Паркинг Телеком или на трета страна.

Платежни средства

Модулът за плащане в различна валута може да приема плащания от всички налични канали за разплащане. Възможни са плащания през мобилен телефон за потребители на приложението на Паркинг Телеком, както за резервация и плащане за техния престой. Собствениците на паркинги могат да разполагат с ръчни или автоматични терминали за плащане, които приемат плащания с пари в брой и с банкова карта. Налични са също и опциите Pay&Entry и Pay@Exit, където изходната колона служи като автоматичен терминал за разплащане.