Изявление за поверителност и защита на лични данни

 

 1. Въведение.

Паркинг Телеком Лабс (“ПТ”) е ангажирано с поверителността на личните данни на потребителите и със спазването на всички релевантни изисквания по отношение на защитата на личните данни.

Нашата политика за личните данни е предназначена да предоставя прозрачност по нашите практики и принципи за поверителност, във формат, който е лесен за четене и разбиране. Ние сме посветени на това да третираме Вашата лична информация с внимание и уважение.

Тази политика за личните данни описва третирането на информация, предоставена или събрана на сайтовете, където тази политика за личните данни е публикувана. Тя също така обяснява третирането на информация, предоставена или събрана на приложенията, които ние правим достъпни на сайтове или платформи на трети лица, ако Ви е показана във връзка с ползване на приложението.

 

 1. Защо ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашите данни?

ПТ събира Вашите данни по следните причини:

 • за да сключи договор с Вас;
 • персонализацията на Вашия достъп до платформата, marketplace, уебсайт, приложение на ПТ и ПТ Услугите;
 • за да направим възможно ПТ да отговаря на Вашите запитвания и да Ви дава информация, свързана с използването на платформата, marketplace, приложение и ПТ Услуги;
 • за да направим възможно ПТ да Ви предоставя ПТ Услугите;
 • за да общуваме с Вас за Вашия акаунт или транзакции, или да Ви изпращаме информация за промени в нашите политики, характеристики на нашите сайтове и информация за приложенията;
 • за да Ви изпращаме информация, свързана с ползването на паркинг услуги;
 • за да персонализираме съдържание и преживявания и да подобрим ПТ Услугите;
 • за да анализираме грешки в системата; да откриваме, разследваме и предотвратяваме дейности, които могат да нарушават нашите политики или които са незаконни;
 • за да проверим Вашата самоличност, когато се свързвате с нас с искане за информация, корекция или изтриване на Ваши лични данни.

 

 1. Кой отговаря за обработването на вашите данни (“Администратор”)

Паркинг Телеком Лабс ЕООД (“ПТ”) е дружество с ограничена отговорност, учредено по законите на България, със седалище и адрес на управление София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 80, офис сграда „Астрал Бизнес Център“, ет. 5, офис 5.1., регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 203737877, представлявано от своите управители.

ПТ е администраторът, отговорен за обработването на Вашите данни.

Събраните лични данни се третират съобразно приложимото европейско и българско законодателство, тъй като ПТ е българска компания, но в същото време ние се стремим да прилагаме нашата политика за личните данни в съответствие с местното право на местата, където оперираме.

Ако имате някакви въпроси за обработването на Вашите лични данни, можете да изпратите имейл на: customerservice@parkingtelecom.com

 

 1. Какви лични данни събираме?

Ние събираме два основни вида информация – лични информация и анонимна информация – и може да използваме личната и анонимната информация, за да създадем трети вид информация, сборна информация.

Ние събираме следните категории информация:

Ако Вие сте Паркиращ:

 • Регистрационна информация, която Вие предоставяте, когато си създавате акаунт, за персонализация на достъпа до системата (регистрация): имейл адрес, парола и дата на раждане;
 • Акаунт информация: първо и последно име;
 • Информация за транзакциите, която Вие предоставяте, когато поискате информация или закупите услуга чрез нашето приложение: вид на поисканата услуга, заплатена цена;
 • Информация, свързана с обработване на плащанията към ПО: номер на регистрационната табела на Вашето превозно средство; продължителност на използване на паркинга (време на влизане и излизане (чек-ин/чек-аут)); местонахождение на паркинга; ПО, който Ви е предоставил паркинг услугата; номер на картата за паркиране.

Ако Вие сте Собственик/Оператор на Паркинг (ПО):

 • Регистрационна информация, която Вие предоставяте, когато си създавате акаунт, за персонализация на достъпа до системата и приемането Ви като участник в marketplace: имейл адрес, личен адрес, Вашите имена, номер на идентификационен документ/самия документ; дата на раждане; телефонен номер;
 • Информация за банковата Ви сметка, която Вие предоставяте във връзка с получаване на плащанията за паркинг услугите, които предоставяте на паркиращите: номер на сметка, IBAN, банков код, име на банка, детайли за банковия клон, валута на сметката, доказателство, че това е Ваша банкова сметка;
 • Верификационна информация, която може да Ви бъде поискана във връзка със специфични изисквания на доставчика на платежни услуги на marketplace (напр. за нуждите на мерките срещу изпирането на пари или за борбата с тероризма: документ за самоличност със снимка, напр. паспорт; или за спазване на правата на потребителите: информация дали сте търговец или не);
 • Информация, свързана с Вашия паркинг: адрес/координати на Вашия регистриран паркинг, декларация, че Вие го притежавате или по друг начин имате право да предлагате паркинга на marketplace;
 • Информация за транзакциите: плащания, получени от Вас за предоставянето на паркинг услуги;
 • Ако ПО е юридическо лице, по време на регистрацията на този ПО юридическо лице като участник в marketplace, ние ще съберем определени данни за неговите законни представители / директори; и също така за съдружниците (крайните собственици) на юридическото лице. С настоящото Вие декларирате и гарантирате, че физическите лица, чиито лични данни Вие ще предоставите на нас, са дали тяхното съгласие с такова разкриване на техни лични данни и че Вие имате правото да предоставяте такива лични данни на нас.

Ние също така събираме друга, обща информация, независимо от това какъв сте:

 • Информация, която предоставяте в публични форуми на нашите сайтове и приложения, като напр. оценки или коментари; също така информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите приложения на сайтове или платформи на трети лица, като напр. социални мрежи, или свързвате Вашия профил от сайта или платформата на трето лице с Вашия регистриран акаунт;
 • Информация, която Вие доброволно ни предоставяте, когато ни задавате въпрос, изразявате желание да получавате новини от нас или осъществявате друга подобна комуникация с нас;
 • Информация, която Вие доброволно предоставяте на друг участник в marketplace чрез наш комуникационен канал;
 • Информация за локацията (местоположението), когато посещавате нашите сайтове или използвате нашите приложения, включително информация за локация, която е предоставена от мобилно устройство, което се свързва с някой от нашите сайтове или приложения (включително чрез технологии тип beacon), или асоциирана с Вашия IP адрес, когато ние по закон имаме право да обработваме такава информация;
 • Данни за ползването, преглеждането и технически данни, включително идентификатор на Вашето устройство или IP адрес, когато посещавате нашите сайтове, използвате нашите приложения на сайтове или платформи на трети лица, или отваряте имейли, които Ви изпращаме.

За някои от данните Вие ще бъдете уведомен в момента, в който Ви ги поискаме, дали са задължителни или не. Така например, когато създавате Вашия акаунт, Вие ще бъдете уведомен, че предоставянето на валиден имейл адрес е необходимо, за да продължите.

За други данни, които ние събираме или имаме възможност да събираме автоматично, ние ще Ви уведомим за вашата възможност да изберете дали да предоставите тази информация или не; или дали да ни разрешите да събираме тази информация или не. Така например, информацията за локация е информация, която може да изберете да ни разрешите да достъпим или не, изцяло по Ваше усмотрение.

Ако сте ни разрешили да съберем определени данни, Вие можете по всяко време да смените предпочитанията си и да ни отнемете даденото разрешение да събираме такава информация.

Като общо правило, Вие не сте задължен да предоставите личните данни, които сме Ви поискали, но ако изберете да не ни ги предоставите, в голяма част от случаите за нас може да се окаже невъзможно да ви окажем нашите услуги или да отговорим на запитвания, които може да имате.

Вие може да предоставите информацията, като я изпишете в посочените полета, или като я качите, както Ви бъде указано.

 

Бисквитки (Cookies)

За да ви предоставим ПТ Услугите, да ви осигурим възможност да достъпвате и използвате ПТ Услугите, които сте поискали, да администрираме сайта, да анализираме ефективността на нашата платформа, marketplace, сайтове, приложения и ПТ Услугите, да запомним Вашите лични предпочитания и когато проверяваме идентичността на потребители, които участват в онлайн транзакции, ние може да използваме т.нар. „бисквитки“ или други устройства като легитимен инструмент да улесним оказването на услуги на информационното общество.

Общият термин „бисквитки“ се използва за всички видове устройства и технологии, като напр. пиксел тагове или уеб прожектори, или малки текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър или мобилно устройство („крайно устройство“), когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомни Вашите действия или предпочитания за определен период от време.

Вие ще разберете, че на крайното устройство, което използвате, предстои да бъдат поставени бисквитки, и ще имате възможността да откажете да съхранявате бисквитка, ако се изисква от приложимото законодателство. Информация и правото да откажете може да Ви бъдат предоставени веднъж за използването на различни устройства/технологии, които предстои да бъдат инсталирани на Вашето крайно устройство, по време на една връзка/сесия, но също така и що се отнася до бъдещо ползване, което може да бъде извършено по време на следващи връзки/сесии. Вие ще имате правото по всяко време да изберете обратното и да деактивирате бисквитките чрез вашето крайно устройство.

Както това важи за повечето интернет услуги, ние събираме дадена информация автоматично и я съхраняваме в лог файлове. Тази информация включва Интернет Протокол (IP) адреси, тип на браузъра и език, доставчик на интернет услуги (ISP), отпращащи и крайни уебсайтове и приложения, операционна система, дата/време, данни за потока от кликвания. Категориите автоматично събирани данни включват:

 • бисквитки при въвеждане на данни от потребителя (идентифициращи за сесията), да речем бисквитки от първо лице, които проследяват въведеното от вас, когато попълвате онлайн формуляри например, за продължителността на сесията или с лимит от няколко часа след това в определени случаи;
 • установяващи бисквитки, които идентифицират потребителя щом се включи, за продължителността на сесията;
 • бисквитки, насочени към сигурността на потребителя, използвани да откриват нарушения в идентификацията, с ограничена продължителност;
 • бисквитки, свързани с показването на мултимедийно съдържание, които се използват да съхраняват технически данни, необходими за пускането на видео или аудио съдържание, за продължителността на сесията;
 • бисквитки, които балансират натовареността, за продължителността на сесията;
 • бисквитки, които позволяват промяната на интерфейса за потребителя, като например предпочитания за език или шрифт, за продължителността на сесията (или малко по-дълго);
 • бисквитки на трети лица за съдържание от социални мрежи, за членове на социални мрежи, докато са вътре в профила/акаунта си.

Помнете, че трети лица могат независимо да поставят техни бисквитки на Вашето крайно устройство, ако техните услуги се използват, докато използвате ПТ Услугите, като например социални медии, карти и др. и ние не носим отговорност за бисквитките, които те ползват. Ползването на бисквитки от трети лица се определя от политиката за поверителност на личните данни на третото лице, което поставя дадената бисквитка.

 

Данни за локация/местоположение (Location data)

Използването на данни за вашата локация (индикацията за географската позиция на крайното устройство, което използвате), за да Ви предоставим информация за трафика, съвет за навигация или други подобни услуги, винаги ще зависи от Вашето съгласие. Дори и в случай, че сте дали такова съгласие, Вие ще имате възможността временно да откажете обработване на данни за локацията, без да заплащате за това.

Ние ще използваме данни за Вашата локация до степента и за времето, които са ни необходими, за да Ви предоставим услугата и няма да ги съхраняваме или да ги използваме за други цели. Ако, докато сте на ПТ платформата, Вие се свържете с друг доставчик на навигационни услуги или географски карти, Вие ще сте обвързан от правилата за  поверителност на личните данни на този доставчик. Ние не носим никаква отговорност за начина, по който другите доставчици събират или използват Вашите лични данни, включително данните за Вашето местоположение.

Подаване на уведомление за незаконно съдържание

Ако Вие желаете да подадете уведомление за незаконно съдържание, което се намира на нашите сайтове, ние ще съберем следните лични данни за Вас: име и адрес на електронна поща (имейл). Вие имате право да подадете такова уведомление или друг сигнал за нередности, дори ако не сте Паркиращ или ПО.

Без автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

ПТ не осъществява автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

 

 1. На кого се предоставят Вашите данни?

Събраните от Вас данни ще се третират с поверителност и ще се използват само от ПТ и от лица, с които ПТ е в договорни отношения и които отговарят за:

– оказване на паркинг услугите – определени данни, като напр. адрес на паркинга, информация за резервация, време на влизане и излизане (чек-ин / чек-аут); информация за заплащане; информация за картата за паркиране; номер на регистрационна табела, ще бъдат предоставени на ПО / паркиращ, в зависимост от случая. Ние няма да разкрием Вашия имейл адрес или телефон на друг участник, освен ако Вие не поискате това от нас. Въпреки това, Вие ще имате възможност да се свържете с ПО (за чийто паркинг Вие, като паркиращ, сте направили резервация или сте предплатили) или с паркиращ (който е резервирал или предплатил за използване на Ваш обявен паркинг), в зависимост от случая, за да улесним вашата директна комуникация, но само ако и двете страни желаят да имат такава директна връзка. Такава връзка може да се осъществи по наш комуникационен канал (чат, пуш нотификации или подобни) и Вие ще можете да споделите информация с другия участник изцяло по Ваше усмотрение.

– предоставяне на платежни услуги по транзакциите – сумите, които са дължими и ПО, на когото се дължи плащане (в случай, че сте паркиращ); – данни за банковата Ви сметка, някои лични детайли (за нуждите на Вашата идентификация при осъществяването на платежната транзакция, в случай че сте ПО);

– предоставяне на други, свързани услуги;

– лица, обработващи данни.

ПТ може, като администратор на лични данни, да извършва обработването чрез партньори (обработващи личните данни), които да обработват Вашите данни от името на ПТ. Например, такива обработващи биха могли да предоставят услуги по техническа помощ (help desk); обработване на информация; осъществяване на потребителско обслужване или отговаряне на Ваши запитвания.

Обработващите лични данни ще разполагат с достатъчно технически мерки по сигурността, както и с организационни мерки, които да се прилагат по отношение на извършваното обработване, и ще осигурят спазване на тези мерки.

Извършването на обработването чрез обработващ лични данни ще се регулира от договор, обвързващ обработващия спрямо администратора (ПТ) и който по-специално ще предвижда, че:

– обработващият ще действа само по инструкции от страна на администратора (ПТ),

– обработващият трябва да въведе подходящи технически и организационни мерки, за да защити личните данни срещу инцидентно или незаконно унищожаване или инцидентна загуба, изменение, неоторизирано разкриване или достъп, и срещу всякакви други незаконни форми на обработване; и да подсигури ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и характера на данните, които трябва да бъдат защитени.

Такива външни партньори ще бъдат задължени да спазват приложимото законодателство по защита на личните данни и тяхното обработване.

При всички случаи ние ще използваме стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската Комисия, ще прилагаме други мерки съгласно правото на Европейския Съюз за осигуряване на адекватни мерки за защита, или ще вземем Вашето съгласие.

ПТ няма да споделя лични данни с трети лица за нуждите на директния маркетинг или за други маркетингови цели на трети лица.

Други

Възможно е да се окаже необходимо – по силата на закона, правен или съдебен процес, и/или искания от публични и държавни власти/органи по въпроси от обществено значение (напр. национална сигурност) от държавата, в която пребивавате или от друга държава – и ПТ да трябва да разкрие Ваша лична информация. Споделянето на такава лична информация ще се извършва само и единствено при стриктно спазване на приложимото законодателство.

Ние също така може да разкрием Ваши лични данни на трети лица за нуждите, описани в тази Политика:

– доставчици на платежни услуги, които обработват плащанията, които Вие улеснявате чрез нашето приложение (банки, платежни системи или финансови институции, които отговарят за осъществяване на плащането, като напр. Вашата банка (банката, която е издала вашата карта), банката на ПО, обработващия плащането);

– трети лица, като напр. правни фирми или съдилища, за да приведем в сила или приложим договор с Вас;

– държавни органи или органи по принудително изпълнение, като напр. полиция и регулаторни органи, по тяхно искане и доколкото е разрешено по приложимото право или за да защитим нашите права или безопасността на нашите потребители, служители и активи.

При всички случаи на трансфер на ваши данни ние ще защитим Вашата лична информация по време на прехвърлянето чрез криптиране.

Моля запомнете, че когато публикувате/поствате във форум, стая за чат, или социална мрежа, личната информация и съдържание, които споделяте, са видими за другите потребители и може да бъдат прочетени, събрани или използвани от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която избирате да споделите или да предоставите в тези случаи. Например, ако поместите Вашето име и имейл адрес в пост във форум, то тази информация става публична. Моля, внимавайте, когато ползвате такива способи.

Моля запомнете, че когато ни предоставяте информация на сайт или платформа на трето лице (напр. чрез нашите приложения), предоставената информация може отделно са бъде събрана от сайта или платформата на третото лице. Информацията, която ние събираме, се покрива от тази политика за личните данни, а информацията, която събират сайтът или платформата на третото лице, са обект на практиките за поверителност на сайта или платформата на това трето лице. Изборите, които правите във връзка с поверителността или личните данни на сайтове или платформи на трети лица, няма да се прилагат по отношение на информацията, която ние сме събрали директно чрез нашите приложения.

Някои данни, свързани с паркинг услугите, ще бъдат:

– видими от всички – това се отнася до информация, която Вие, като ПО, публикувате за Вашия паркинг (адрес, координати, име на паркинга, друга информация за паркинга, която искате да споделите с другите) – моля бъдете внимателни такава публично достъпна информация да не съдържа лични данни за Вас, които бихте желали са останат конфиденциални;

– видими от паркиращия или ПО, с когото установявате отношения, включително когато те са граждани на или пребиваващи в трета държава (така например, информация за резервация, чек-ин / чек-аут информация; информация за плащането; информация за паркинг картата; регистрационен номер на автомобила);

и ние ще предоставяме тази информация в изпълнение на договорните услуги спрямо Вас.

 

 1. Как можете да получите достъп до Вашите данни, да проверите тяхната точност, и да поискате тяхната поправка или заличаване?

Вие имате право да поддържате Вашата лична информация точна, пълна и актуална.

Вие имате право да поискате копие от Вашите лични детайли по всяко време, но на разумни интервали от време, да проверявате точността на съхраняваната за Вас информация и/или да поправяте или актуализирате тази информация.

При поискване, ние ще Ви предоставим информация дали обработваме Ваши лични данни, какви категории лични данни обработваме, за какви цели, категориите получатели, на които разкриваме или може да разкрием Ваши данни, предвиждания период на съхраняване и друга информация съгласно приложимото законодателство, т.е. ние ще Ви предоставим правото на достъп.

Вие също така можете да поискате Вашата лична информация да бъде заличена напълно. В този случай Вие няма да може да ползвате ПТ платформата, marketplace, приложенията или ПТ Услугите.

В случай че имате искане за пренос на данни по отношение на данни, предоставени от Вас, които се обработват по автоматичен начин, ние ще проверим дали искането е технически осъществимо и ще го адресираме, ако е технически осъществимо.

По всяко време Вие имате право да откажете използването на Ваши лични данни да нуждите на директния маркетинг.

По всяко време можете да се отпишете от получаване на имейли, като изпратите съобщение до нас, използвайки линка в имейлите.

За да защитим Вашите лични данни и тяхната поверителност и сигурност, ние ще предприемем разумни стъпки, които ще ни помогнат да се уверим във Вашата самоличност, преди да Ви гарантираме достъп или да направим корекциите или заличаването.

Моля, свържете се на този имейл адрес за всякакви запитвания относно достъп до Вашите данни, тяхното поправяне или изтриване: customerservice@parkingtelecom.com

 

 1. Какво правим, за да предотвратим неправилна употреба или неоторизиран достъп? Колко дълго се пазят Вашите данни?

ПТ е приложило на практика, а също така и редовно преглежда и обновява, подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да предпазва и да помага да се предотврати неоторизиран достъп, да се запази сигурността на данните, и правилно да се използва информацията, която е събрана за употреба от ПТ Услугите.

Сигурността, целостта и поверителността на Вашата информация е от изключително значение за нас. Ние сме внедрили технически, административни и мерки за физическа защита, които са предназначени да защитават Вашата информация от неоторизиран достъп, разкриване, използване и промени. От време на време ние преглеждаме нашите процедури за сигурност, за да вземем предвид подходящи нови технологии и методологии. Моля, все пак имайте предвид, че въпреки нашите най-добри усилия, никои защитни мерки не са перфектни или непробиваеми.

Нашата платформа, marketplace, сайтове и приложения може да съдържат връзки/линкове към други сайтове, които не се притежават или контролират от нас и ние не носим отговорност за практиките по защита на личните данни на тези сайтове. Ние Ви насърчаваме да внимавате, когато напускате нашата платформа, marketplace, сайтове или приложения, и да прочетете политиките за лични данни на другите сайтове, които може да събират ваша лична информация.

Срокове на съхранение

Ние ще запазим Вашата лична информация за периода от време, който е необходим за изпълнение на целите, посочени в тази политика за личните данни, освен ако по-дълъг период на задържане не се изисква или разрешава от закона.

Тъй като съхранението е подчинено на принципа да държим Вашите данни за минимално необходимия срок, за различните категории лични данни, които обработваме, се прилагат различни срокове на съхранение. Така,

– данни, свързани с Вашата регистрация, се пазят докато съществува правоотношението ни, защото във всеки един момент ние трябва да знаем кои са лицата, с които сме в договорно правоотношение (но, тъй като не държим данни за по-дълъг период отколкото е необходимо, някои данни, събрани по време на регистрацията, се заличават веднага, след като бъде направена съответна проверка – напр. след верифициране на предоставените от ПО данни с данните в документа му за самоличност, копието от документа за самоличност се заличава);

– данните, публикувани от ПО за техния паркинг, се съхраняват докато паркингът е приет на market place, като промяната и заличаването на тези данни е изцяло в прерогативите на участника; ние можем единствено да заличаваме такива данни при нарушение на Правилата за Употреба от страна на участника;

– за данните, свързани с транзакции, важат следните специфики:

данните, които се съдържат във Вашия акаунт, се съхраняват там, докато съответният акаунт се поддържа, за да имате достъп и информация до историята на своите транзакции;

ПТ не променя или заличава тези данни по свое усмотрение, освен при прекратяване на правоотношението с Вас;

данните, които касаят плащания към ПО, получени комисиони от ПО, както и други, осъществени със съдействието на доставчик на платежни услуги, се пазят за сроковете, които се изискват от приложимото законодателство (свързано със задължения за осчетоводяване и водене на отчетност) или от правилата на доставчика на платежни услуги; такива срокове са обикновено между 2 и 5 години, освен ако приложимото законодателство не налага по-дълги срокове;

– автоматично събираните данни се заличават непосредствено след събирането и използването им.

 

 1. Кои са координатите за връзка при въпроси или оплаквания?

Ако Вие искате да получите достъп, да изтриете (в някои случаи) или да поправите Вашите лични данни, моля свържете се с: customerservice@parkingtelecom.com

Ако имате коментар или въпрос относно тази политика за личните данни, моля свържете се с:

customerservice@parkingtelecom.com

Ако имате оплакване относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, моля свържете се първо с нас и ние ще положим всички усилия да разрешим въпроса.

Във всеки случай, съгласно приложимото законодателство, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни) Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение. Надзорният орган, който отговаря за наблюдение на прилагането на Общия регламент относно защитата на данните в България (ПТ е установено в България), за да бъдат защитени фундаменталните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни, е Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка, както следва: адрес: ул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, София 1592, уебсайт: www.cpdp.bg.

 

Правно основание на обработването на Вашите данни

Основното правно основание за обработване на Вашите лични данни е сключването на договор между Вас и нас и изпълнението на този договор, по който Вие сте страна.

За някои данни (напр. фактури, които Ви изпращаме) правното основание, освен изпълнение на нашия договор, е и дадено правно задължение, което ние имаме (напр. относно осчетоводяване, данъци, деклариране).

За други данни (напр. бисквитките, които изискват съгласие) правното основание е Вашето съгласие, което Вие имате право да оттеглите във всеки един момент. В случай че оттеглите Вашето съгласие, моля обърнете внимание, че правомерността на обработването, извършено преди това, не се засяга.

 

 1. Финални бележки

Всички използвани термини имат същото значение, с което са дефинирани в съответните Условия за Употреба, неразделна част от които е и настоящото Изявление за поверителност и защита на личните данни.

Понякога, ние може да изменяме тази политика за личните данни, за да я приведем в съответствие с нови технологии, практики в индустрията, регулаторни изисквания или за други цели. Ние ще Ви уведомим, когато тези промени са съществени, и ако това се налага от приложимото право, ще получим Вашето съгласие.