Софтуер за Управление

Цялостната система на Паркинг Телеком се менажира от нашия интелигентен софтуер за управление. Това е cloud-базирана система, изискващо малко или никакво присъствие на персонал на място и управление от всяка точка по света.

Многофункционална високотехнологична система

Софтуерът за управление предоставя огромен брой възможности за регистрация, създаване и управление на профили, контрол на достъпа, плащания и управление на приходите.

Неограничени възможности за таксуване

Нашият изключително гъвкав модул за тарифиране позволява прилагането на практически всякаква ценова политика, независимо колко сложна е тя.

Аналитични данни

Разполагате с точна информация в реално време, възможност за различни видове отчети за потоци, заетост, пропускливост, плащания и др., необходими за контрола на разходите, докато пестите ценно време за оптимизиране на операциите във Вашия паркинг.

Общ контролен център

Системата Ви предоставя централизирано управление на повече от един паркинг и техните устройства в един общ контролен център както за гости на Вашия паркинг, така и за абонати.

Техническа поддръжка

Цялата хостинг и сървърна инфраструктура се осигурява и поддържа от екипа на компанията. Потребителите на системата на Паркинг Телеком получават софтуерни актуализации, онлайн поддръжка, гореща телефонна линия, документация и достъп до друга полезна информация.

Софтуер за Управление

Цялостната система на Паркинг Телеком се менажира от нашия интелигентен софтуер за управление. Това е cloud-базирана система, изискващо малко или никакво присъствие на персонал на място и управление от всяка точка по света.

Многофункционална високотехнологична система

Софтуерът за управление предоставя огромен брой възможности за регистрация, създаване и управление на профили, контрол на достъпа, плащания и управление на приходите.

Неограничени възможности за таксуване

Нашият изключително гъвкав модул за тарифиране позволява прилагането на практически всякаква ценова политика, независимо колко сложна е тя.

Аналитични данни

Разполагате с точна информация в реално време, възможност за различни видове отчети за потоци, заетост, пропускливост, плащания и др., необходими за контрола на разходите, докато пестите ценно време за оптимизиране на операциите във Вашия паркинг.

Общ контролен център

Системата Ви предоставя централизирано управление на повече от един паркинг и техните устройства в един общ контролен център както за гости на Вашия паркинг, така и за абонати.

Техническа поддръжка

Цялата хостинг и сървърна инфраструктура се осигурява и поддържа от екипа на компанията. Потребителите на системата на Паркинг Телеком получават софтуерни актуализации, онлайн поддръжка, гореща телефонна линия, документация и достъп до друга полезна информация.

Софтуер за Управление

Цялостната система на Паркинг Телеком се менажира от нашия интелигентен софтуер за управление. Това е cloud-базирана система, изискващо малко или никакво присъствие на персонал на място и управление от всяка точка по света.

Многофункционална високотехнологична система

Софтуерът за управление предоставя огромен брой възможности за регистрация, създаване и управление на профили, контрол на достъпа, плащания и управление на приходите.

Неограничени възможности за таксуване

Нашият изключително гъвкав модул за тарифиране позволява прилагането на практически всякаква ценова политика, независимо колко сложна е тя.

Аналитични данни

Разполагате с точна информация в реално време, възможност за различни видове отчети за потоци, заетост, пропускливост, плащания и др., необходими за контрола на разходите, докато пестите ценно време за оптимизиране на операциите във Вашия паркинг.

Общ контролен център

Системата Ви предоставя централизирано управление на повече от един паркинг и техните устройства в един общ контролен център както за гости на Вашия паркинг, така и за абонати.

Техническа поддръжка

Цялата хостинг и сървърна инфраструктура се осигурява и поддържа от екипа на компанията. Потребителите на системата на Паркинг Телеком получават софтуерни актуализации, онлайн поддръжка, гореща телефонна линия, документация и достъп до друга полезна информация.