Затегнете контрола в паркинга си с mBox

Да управлявате офис сграда е все по-голямо предизвикателство с оглед нарастващите изисквания на наемателите по отношение на интелигентно управление на техните паркоместа и комфорт при паркирането. Наличието на точни данни за заетостта в паркинга в реално време и възможността за стриктен контрол и прозрачност при управлението му са от ключово значение в индустрията за постигане на рентабилност и ефективност. С нашия mBox модул това е възможно!

За да Ви помогнем да отговорите на изискванията на наемателите си, както и да постигнете прозрачност в отчетността си, не е нужно да харчите за скопъструващо паркинг оборудване: просто добавяте нашия модул mBox с минимална инвестиция и превръщате паркинга в сградата си в устойчиво модерно съоръжение с добавена стойност за наемателите си!

 

С mBox получавате:

 • Управление на гости, резервации и абонати
 • „Паркинг в паркинга“ и VIP паркинг
 • Възможност за управление на един акаунт с много на брой автомобили
 • Натрупване на време с цел предотвратяване на злоупотреби
 • Информация в реално време за заетостта чрез табели с динамично съдържание и през мобилно приложение
 • Цялостно управление на ниво акаунт, съоръжение, устройства и др. през уеб-браузер
 • Ефективно ползване на няколко паркоместа от повече на брой служители
 • Cloud паркинг решение с централизирана техническа поддръжка
 • Точни данни за бизнес анализ, KPIs, отчети
 • Идентификация на входа/изхода с помощта на камера за разпознаване на регистрационните табели, мобилно приложение, RFID, DSRC или билет
 • Интерком, отговарящ на стандартите за хора с увреден слух
 • Плащане на рецепция (aPOS), мобилно приложение, uPOS, Pay@Exit
 • Онлайн платформа за споделяне на паркоместа

 

Повишете качеството на предлаганата от вас паркинг услуга, осигурете на паркиращите избор и удобство, които заслужават!

Parking Telecom mBox

Затегнете контрола в паркинга си с mBox

Да управлявате офис сграда е все по-голямо предизвикателство с оглед нарастващите изисквания на наемателите по отношение на интелигентно управление на техните паркоместа и комфорт при паркирането. Наличието на точни данни за заетостта в паркинга в реално време и възможността за стриктен контрол и прозрачност при управлението му са от ключово значение в индустрията за постигане на рентабилност и ефективност.

За да Ви помогнем да отговорите на изискванията на наемателите си, както и да постигнете прозрачност в отчетността си, не е нужно да харчите за скопъструващо паркинг оборудване: просто добавяте нашия модул mBox с минимална инвестиция и превръщате паркинга в сградата си в устойчиво модерно съоръжение с добавена стойност за наемателите си!

Повишете качеството на предлаганата от вас паркинг услуга, осигурете на паркиращите избор и удобство, които заслужават!

С mBox получавате:

 • Управление на гости, резервации и абонати
 • „Паркинг в паркинга“ и VIP паркинг
 • Възможност за управление на един акаунт с много на брой автомобили
 • Натрупване на време с цел предотвратяване на злоупотреби
 • Информация в реално време за заетостта чрез табели с динамично съдържание и през мобилно приложение
 • Цялостно управление на ниво акаунт, съоръжение, устройства и др. през уеб-браузер
 • Ефективно ползване на няколко паркоместа от повече на брой служители
 • Cloud паркинг решение с централизирана техническа поддръжка
 • Точни данни за бизнес анализ, KPIs, отчети
 • Идентификация на входа/изхода с помощта на камера за разпознаване на регистрационните табели, мобилно приложение, RFID, DSRC или билет
 • Интерком, отговарящ на стандартите за хора с увреден слух
 • Плащане на рецепция (aPOS), мобилно приложение, uPOS, Pay@Exit
 • Онлайн платформа за споделяне на паркоместа
Parking Telecom mBox

Затегнете контрола в паркинга си с mBox

Да управлявате офис сграда е все по-голямо предизвикателство с оглед нарастващите изисквания на наемателите по отношение на интелигентно управление на техните паркоместа и комфорт при паркирането. Наличието на точни данни за заетостта в паркинга в реално време и възможността за стриктен контрол и прозрачност при управлението му са от ключово значение в индустрията за постигане на рентабилност и ефективност.

Parking Telecom mBox

За да Ви помогнем да отговорите на изискванията на наемателите си, както и да постигнете прозрачност в отчетността си, не е нужно да харчите за скопъструващо паркинг оборудване: просто добавяте нашия модул mBox с минимална инвестиция и превръщате паркинга в сградата си в устойчиво модерно съоръжение с добавена стойност за наемателите си!

 

Повишете качеството на предлаганата от вас паркинг услуга, осигурете на паркиращите избор и удобство, които заслужават!

 

С mBox получавате:

 • Управление на гости, резервации и абонати
 • „Паркинг в паркинга“ и VIP паркинг
 • Възможност за управление на един акаунт с много на брой автомобили
 • Натрупване на време с цел предотвратяване на злоупотреби
 • Информация в реално време за заетостта чрез табели с динамично съдържание и през мобилно приложение
 • Цялостно управление на ниво акаунт, съоръжение, устройства и др. през уеб-браузер
 • Ефективно ползване на няколко паркоместа от повече на брой служители
 • Cloud паркинг решение с централизирана техническа поддръжка
 • Точни данни за бизнес анализ, KPIs, отчети
 • Идентификация на входа/изхода с помощта на камера за разпознаване на регистрационните табели, мобилно приложение, RFID, DSRC или билет
 • Интерком, отговарящ на стандартите за хора с увреден слух
 • Плащане на рецепция (aPOS), мобилно приложение, uPOS, Pay@Exit
 • Онлайн платформа за споделяне на паркоместа