Web POS

WebPOS (ръчна онлайн разплащателна станция) на Parking Telecom позволява извършване на плащания чрез интернет браузър. Идентификацията на автомобилите се извършва чрез регистрационен номер, номер на билет, чрез разчитане на QR код или RFID карта. Приложението ползва външни QR код и RFID скенери. Приема плащания от банкови карти (EMV), включително и безконтактни (EMC), чрез външен платежен терминал. Функционалност изгубен билет.
Всеки касиер, разполага със собствено потребителско име и парола, което осигурява високо ниво на сигурност и отчетност. Функцията Салдо следи сумата пари, с която разполага касиера, и която трябва да предаде в края на смяната си.

Характеристики

Идентификация по регистрационен номер
Идентификация по хартиен билет с QR код
Функционалност изгубен билет
Приема плащане с банкова карта (EMV, EMC)
Потребителски имена и пароли за високо ниво на сигурност
Отчети
Салдо

Copyright © Parking Telecom Labs. All rights reserved.
Copyright © Parking Telecom Labs. All rights reserved.