mPos

mPOS (ръчна мобилна разплащателна станция) на Parking Telecom позволява извършване на плащания чрез mPOS мобилно приложение и таблет съвместим с Android KitKat. Идентификацията на автомобилите се извършва чрез регистрационен номер, номер на билет, чрез разчитане на QR код или RFID карта. Приложението ползва камерата на таблета за разчитане на RQ кодове и външен RFID скенер. Приема плащания от банкови карти (EMV), включително и безконтактни (EMC), чрез външен платежен терминал. Издава всички необходими разписки и касови бележки, чрез периферен принтер. Функционалност изгубен билет.
Всеки касиер, разполага със собствено потребителско име и парола, което осигурява високо ниво на сигурност и отчетност. Функцията Салдо следи сумата пари, с която разполага касиера, и която трябва да предаде в края на смяната си.
Предлагаме индустриален таблет, като екстра.

Характеристики

Идентификация по регистрационен номер
Идентификация по хартиен билет с QR код
Функционалност изгубен билет
Приема плащане с банкова карта (EMV, EMC)
Потребителски имена и пароли за високо ниво на сигурност
Отчети
Салдо

Екстри

Хардуер
8 инчов индустриален таблет
IP65
Устойчив на падане от 1.20 м

Copyright © Parking Telecom Labs. All rights reserved.
Copyright © Parking Telecom Labs. All rights reserved.