Подобряване на градската среда

Облекчен трафик

Силата на икономиката, социалните условия и околната среда са сред основните средства, влияещи върху качеството на живот на жителите и гостите на всеки град. Съвременната градска среда се характеризира със специфична динамика, обосновена от трафика, замърсяването на въздуха, пренаселването и други фактори и всяка една градска управа се справя с тези предизвикателства по различен начин – в това число и с паркирането, което представлява ключов момент в дейностите по подобряване на физическата и екологичната среда в подкрепа на реализацията на интегриран план за градско развитие.

Намаляване на вредните емисии

„Паркинг Телеком“ е компания, разработила високотехнологична система за управление на уличното и извън уличното паркиране в полза на общините и гражданите. Ние разбираме трудностите пред местните администрации за справяне с все по-наболелите проблеми, свързани с паркирането в града, и сме специализирали в решение, което помага за успешното осъществяване на стратегиите за развитието на града от страна на управата, провеждането на зелени инициативи и подобряване на инфраструктурата чрез внимателен анализ на съществуващите проблеми на паркирането и интелигентно използване на технологиите.

Улеснено паркиране

Нашата система помага за намирането на баланс между търсенето и предлагането в дадена територия, както и в заетостта на обособените зони на паркиране, и прилагането на механизъм за постигане на по-равномерно разпределение на натоварването при паркирането в града, при нулева инвестиция от страна на общината.

Партньор с технологично решение

Ние можем да бъдем ваш доверен партньор в предприемането на стъпките, които са необходими за трансформацията на вашия град в предпочитано място за живеене, като се облекчат задръстванията, вследствие на продължителното обикаляне на шофьорите в търсене на място за пакиране, за намаляването на вредните емисии и подобряването на благоустрайството на града чрез иновативни решения.

Подобряване на градската среда

Облекчен трафик

Силата на икономиката, социалните условия и околната среда са сред основните средства, влияещи върху качеството на живот на жителите и гостите на всеки град. Съвременната градска среда се характеризира със специфична динамика, обосновена от трафика, замърсяването на въздуха, пренаселването и други фактори и всяка една градска управа се справя с тези предизвикателства по различен начин – в това число и с паркирането, което представлява ключов момент в дейностите по подобряване на физическата и екологичната среда в подкрепа на реализацията на интегриран план за градско развитие.

Намаляване на вредните емисии

„Паркинг Телеком“ е компания, разработила високотехнологична система за управление на уличното и извън уличното паркиране в полза на общините и гражданите. Ние разбираме трудностите пред местните администрации за справяне с все по-наболелите проблеми, свързани с паркирането в града, и сме специализирали в решение, което помага за успешното осъществяване на стратегиите за развитието на града от страна на управата, провеждането на зелени инициативи и подобряване на инфраструктурата чрез внимателен анализ на съществуващите проблеми на паркирането и интелигентно използване на технологиите.

Улеснено паркиране

Нашата система помага за намирането на баланс между търсенето и предлагането в дадена територия, както и в заетостта на обособените зони на паркиране, и прилагането на механизъм за постигане на по-равномерно разпределение на натоварването при паркирането в града, при нулева инвестиция от страна на общината.

Партньор с технологично решение

Ние можем да бъдем ваш доверен партньор в предприемането на стъпките, които са необходими за трансформацията на вашия град в предпочитано място за живеене, като се облекчат задръстванията, вследствие на продължителното обикаляне на шофьорите в търсене на място за пакиране, за намаляването на вредните емисии и подобряването на благоустрайството на града чрез иновативни решения.

Подобряване на градската среда

Облекчен трафик

Силата на икономиката, социалните условия и околната среда са сред основните средства, влияещи върху качеството на живот на жителите и гостите на всеки град. Съвременната градска среда се характеризира със специфична динамика, обосновена от трафика, замърсяването на въздуха, пренаселването и други фактори и всяка една градска управа се справя с тези предизвикателства по различен начин – в това число и с паркирането, което представлява ключов момент в дейностите по подобряване на физическата и екологичната среда в подкрепа на реализацията на интегриран план за градско развитие.

Намаляване на вредните емисии

„Паркинг Телеком“ е компания, разработила високотехнологична система за управление на уличното и извън уличното паркиране в полза на общините и гражданите. Ние разбираме трудностите пред местните администрации за справяне с все по-наболелите проблеми, свързани с паркирането в града, и сме специализирали в решение, което помага за успешното осъществяване на стратегиите за развитието на града от страна на управата, провеждането на зелени инициативи и подобряване на инфраструктурата чрез внимателен анализ на съществуващите проблеми на паркирането и интелигентно използване на технологиите.

Улеснено паркиране

Нашата система помага за намирането на баланс между търсенето и предлагането в дадена територия, както и в заетостта на обособените зони на паркиране, и прилагането на механизъм за постигане на по-равномерно разпределение на натоварването при паркирането в града, при нулева инвестиция от страна на общината.

Партньор с технологично решение

Ние можем да бъдем ваш доверен партньор в предприемането на стъпките, които са необходими за трансформацията на вашия град в предпочитано място за живеене, като се облекчат задръстванията, вследствие на продължителното обикаляне на шофьорите в търсене на място за пакиране, за намаляването на вредните емисии и подобряването на благоустрайството на града чрез иновативни решения.