Функционалност на системата ни

За да помогнем на собствениците на паркинги и гаражи да оптимизират работата си при управлението им, Паркинг Телеком предоставя богата на функционалности технологична система, която да отговаря на нуждите на всеки тип паркинг. В зависимост от изискванията ви, предлагаме система както за паркинг съоръжения с бариери на входа и изхода, бариера само на входа или само на изхода или изцяло без бариери.

Паркинг без билет?

Освен ковенционалния метод за управление на входно-изходните точки, т.е., с билети, Паркинг Телеком предоставя изцяло безбилетна система, която е не само в пъти по-икономична от терминалите с билети, но и води до значително увеличаване на пропусквателността и бързодействието на паркинга.
С помощта на хардуерните ни модули и софтуера за управление идентификацията на посетителите може да се осъществява чрез мобилното приложение на Паркинг Телеком (посредством QR или Bluetooth), камери за автоматично разпознаване на регистрационните номера на превозните средства (ALPR), безконтактни карти (RFID), DSRC. По този начин се премахва необходимостта от закупуване на билети и други консумативи, както и служители, които да ги поддържат, което, от своя страна, намалява оперативните разходи.

Надградете системата си

Ако имате вече изградена паркинг система, и заради клиентите Ви терминалите Ви поддържат влизане и излизане с билет, не е нужно да сменяте каквото и да е от съществуващето си оборудване, за да направите паркинга си леснодостъпен, ефективен и бързооборотен – добавяте единствено хардуерния ни модул mBox, с минимална инвестиция.
С mBox потребителите Ви ще могат да резервират престоя си във Вашия паркинг, да влизат в него, без да теглят билет, като използват мобилния си телефон или чрез камера за автоматично разпознаване на регистрационните табели (ALPR), както и да правят плащания. С mBox Вие ще можете да регистрирате паркинга си в онлайн платформата ни за споделяне на паркоместа и да го промотирате.
mBox дава на паркинга Ви в всичките функционалности, съществуващи в Cloud-системата на Паркинг Телеком: в това число тарифиране, валидации, аналитични данни и още много.

По-бързо паркиране

Така Вие спестявате, като едновременно с това придавата стойност на клиентите си и повишавате надежността на съоръжението си. Проследявате детайлно работата на паркинга си, разполагате с аналитични данни, за да разбирате клиентите си, като постоянно подобрявате услугата си и я промотирате успешно.

Полезна информация за по-добро клиентско изживяване

По този начин обогатявате съществуващата си паркинг система с допълнителни възможности за контрол и проследяемост на потока от превозни средства, намалявате разходите за консумативи и предоставяте на клиентите си допълнителни възможности за идентификация, както и цялостно клиентско изживяване.

Функционалност на системата ни

За да помогнем на собствениците на паркинги и гаражи да оптимизират работата си при управлението им, Паркинг Телеком предоставя богата на функционалности технологична система, която да отговаря на нуждите на всеки тип паркинг. В зависимост от изискванията ви, предлагаме система както за паркинг съоръжения с бариери на входа и изхода, бариера само на входа или само на изхода или изцяло без бариери.

Паркинг без билет?

Освен ковенционалния метод за управление на входно-изходните точки, т.е., с билети, Паркинг Телеком предоставя изцяло безбилетна система, която е не само в пъти по-икономична от терминалите с билети, но и води до значително увеличаване на пропусквателността и бързодействието на паркинга.
С помощта на хардуерните ни модули и софтуера за управление идентификацията на посетителите може да се осъществява чрез мобилното приложение на Паркинг Телеком (посредством QR или Bluetooth), камери за автоматично разпознаване на регистрационните номера на превозните средства (ALPR), безконтактни карти (RFID), DSRC. По този начин се премахва необходимостта от закупуване на билети и други консумативи, както и служители, които да ги поддържат, което, от своя страна, намалява оперативните разходи.

Надградете системата си

Ако имате вече изградена паркинг система, и заради клиентите Ви терминалите Ви поддържат влизане и излизане с билет, не е нужно да сменяте каквото и да е от съществуващето си оборудване, за да направите паркинга си леснодостъпен, ефективен и бързооборотен – добавяте единствено хардуерния ни модул mBox, с минимална инвестиция.
С mBox потребителите Ви ще могат да резервират престоя си във Вашия паркинг, да влизат в него, без да теглят билет, като използват мобилния си телефон или чрез камера за автоматично разпознаване на регистрационните табели (ALPR), както и да правят плащания. С mBox Вие ще можете да регистрирате паркинга си в онлайн платформата ни за споделяне на паркоместа и да го промотирате.
mBox дава на паркинга Ви в всичките функционалности, съществуващи в Cloud-системата на Паркинг Телеком: в това число тарифиране, валидации, аналитични данни и още много.

По-бързо паркиране

Така Вие спестявате, като едновременно с това придавата стойност на клиентите си и повишавате надежността на съоръжението си. Проследявате детайлно работата на паркинга си, разполагате с аналитични данни, за да разбирате клиентите си, като постоянно подобрявате услугата си и я промотирате успешно.

Полезна информация за по-добро клиентско изживяване

По този начин обогатявате съществуващата си паркинг система с допълнителни възможности за контрол и проследяемост на потока от превозни средства, намалявате разходите за консумативи и предоставяте на клиентите си допълнителни възможности за идентификация, както и цялостно клиентско изживяване.

Функционалност на системата ни

За да помогнем на собствениците на паркинги и гаражи да оптимизират работата си при управлението им, Паркинг Телеком предоставя богата на функционалности технологична система, която да отговаря на нуждите на всеки тип паркинг. В зависимост от изискванията ви, предлагаме система както за паркинг съоръжения с бариери на входа и изхода, бариера само на входа или само на изхода или изцяло без бариери.

Паркинг без билет?

Освен ковенционалния метод за управление на входно-изходните точки, т.е., с билети, Паркинг Телеком предоставя изцяло безбилетна система, която е не само в пъти по-икономична от терминалите с билети, но и води до значително увеличаване на пропусквателността и бързодействието на паркинга.
С помощта на хардуерните ни модули и софтуера за управление идентификацията на посетителите може да се осъществява чрез мобилното приложение на Паркинг Телеком (посредством QR или Bluetooth), камери за автоматично разпознаване на регистрационните номера на превозните средства (ALPR), безконтактни карти (RFID), DSRC. По този начин се премахва необходимостта от закупуване на билети и други консумативи, както и служители, които да ги поддържат, което, от своя страна, намалява оперативните разходи.

Надградете системата си

Ако имате вече изградена паркинг система, и заради клиентите Ви терминалите Ви поддържат влизане и излизане с билет, не е нужно да сменяте каквото и да е от съществуващето си оборудване, за да направите паркинга си леснодостъпен, ефективен и бързооборотен – добавяте единствено хардуерния ни модул mBox, с минимална инвестиция.
С mBox потребителите Ви ще могат да резервират престоя си във Вашия паркинг, да влизат в него, без да теглят билет, като използват мобилния си телефон или чрез камера за автоматично разпознаване на регистрационните табели (ALPR), както и да правят плащания. С mBox Вие ще можете да регистрирате паркинга си в онлайн платформата ни за споделяне на паркоместа и да го промотирате.
mBox дава на паркинга Ви в всичките функционалности, съществуващи в Cloud-системата на Паркинг Телеком: в това число тарифиране, валидации, аналитични данни и още много.

По-бързо паркиране

Така Вие спестявате, като едновременно с това придавата стойност на клиентите си и повишавате надежността на съоръжението си. Проследявате детайлно работата на паркинга си, разполагате с аналитични данни, за да разбирате клиентите си, като постоянно подобрявате услугата си и я промотирате успешно.

Полезна информация за по-добро клиентско изживяване

По този начин обогатявате съществуващата си паркинг система с допълнителни възможности за контрол и проследяемост на потока от превозни средства, намалявате разходите за консумативи и предоставяте на клиентите си допълнителни възможности за идентификация, както и цялостно клиентско изживяване.