Ползи от интелигентното паркинг решение на Паркинг Телеком

За собствениците на паркинги:

• Централизирано паркинг решение за ефективно управление на всякакъв тип паркинг
• Ниски оперативни разходи за поддръжка на системата
• Повишени приходи в резултат на по-ефективно използване на паркинг местата
• Своевременен достъп до акуратни и актуални отчети и данни за дейностите
• Богати функционални възможности, достъпни само чрез бързо и лесно конфигуриране

Ползи от нашето клауд-базирано паркинг решение:

• Без нужда от инсталации и поддръжка на локален хардуер и софтуер
• Премахва нуждата от скъпи, климатизирани сървърни помещения
• Лесно добавяне на нови обекти за централизирано управление, достъп до аналитични данни, детайлно проследяване работата на паркинга
• Достъп от всяко едно устройство чрез интернет
• Безпроблемно надграждане на системата на по късен етап
• Сигурност, надеждност, своевременна актуализация
• Скалируемост

За посетителите:

• Удобство и улеснение за всички групи паркиращи
• Всички възможни модерни начини за идентифициране на входа и изхода – камери за разпознаване на номера, мобилно приложение
• Удобни начини за заплащане – безконтактни банкови карти, мобилно приложение
• Актуална и достъпна информация за свободни места и цени
• По-малко време, прекарано в трафик

За градската среда:

• Намаляване на задръстванията, причинени от обикалянето в търсене на паркомясто
• Намаляване на вредните емисии
• Наличие на големи обеми от данни за анализ
• Намаляване на необходимостта от стоежи на нови паркинги
• Увеличаване на събираемостта от глоби
• По-добра среда за живеене

Ползи от използването на индустриален клас оборудване:

• Сигурност и надеждност на всички компоненти;
• Издръжливост и устойчивост при неблагоприятни атмосферни условия;
• Висококачествени материали, отговарящи на най-високите индустриални стандарти;
• Оборудване, което вече е доказало високото си качество в практиката;
• Намалени разходи за поддръжка.

Ползи от интелигентното паркинг решение на Паркинг Телеком

За собствениците на паркинги:

• Централизирано паркинг решение за ефективно управление на всякакъв тип паркинг
• Ниски оперативни разходи за поддръжка на системата
• Повишени приходи в резултат на по-ефективно използване на паркинг местата
• Своевременен достъп до акуратни и актуални отчети и данни за дейностите
• Богати функционални възможности, достъпни само чрез бързо и лесно конфигуриране

Ползи от нашето клауд-базирано паркинг решение:

• Без нужда от инсталации и поддръжка на локален хардуер и софтуер
• Премахва нуждата от скъпи, климатизирани сървърни помещения
• Лесно добавяне на нови обекти за централизирано управление, достъп до аналитични данни, детайлно проследяване работата на паркинга
• Достъп от всяко едно устройство чрез интернет
• Безпроблемно надграждане на системата на по късен етап
• Сигурност, надеждност, своевременна актуализация
• Скалируемост

За посетителите:

• Удобство и улеснение за всички групи паркиращи
• Всички възможни модерни начини за идентифициране на входа и изхода – камери за разпознаване на номера, мобилно приложение
• Удобни начини за заплащане – безконтактни банкови карти, мобилно приложение
• Актуална и достъпна информация за свободни места и цени
• По-малко време, прекарано в трафик

За градската среда:

• Намаляване на задръстванията, причинени от обикалянето в търсене на паркомясто
• Намаляване на вредните емисии
• Наличие на големи обеми от данни за анализ
• Намаляване на необходимостта от стоежи на нови паркинги
• Увеличаване на събираемостта от глоби
• По-добра среда за живеене

Ползи от използването на индустриален клас оборудване:

• Сигурност и надеждност на всички компоненти;
• Издръжливост и устойчивост при неблагоприятни атмосферни условия;
• Висококачествени материали, отговарящи на най-високите индустриални стандарти;
• Оборудване, което вече е доказало високото си качество в практиката;
• Намалени разходи за поддръжка.

Ползи от интелигентното паркинг решение на Паркинг Телеком

За собствениците на паркинги:

• Централизирано паркинг решение за ефективно управление на всякакъв тип паркинг
• Ниски оперативни разходи за поддръжка на системата
• Повишени приходи в резултат на по-ефективно използване на паркинг местата
• Своевременен достъп до акуратни и актуални отчети и данни за дейностите
• Богати функционални възможности, достъпни само чрез бързо и лесно конфигуриране

За посетителите:

• Удобство и улеснение за всички групи паркиращи
• Всички възможни модерни начини за идентифициране на входа и изхода – камери за разпознаване на номера, мобилно приложение
• Удобни начини за заплащане – безконтактни банкови карти, мобилно приложение
• Актуална и достъпна информация за свободни места и цени
• По-малко време, прекарано в трафик

За градската среда:

• Намаляване на задръстванията, причинени от обикалянето в търсене на паркомясто
• Намаляване на вредните емисии
• Наличие на големи обеми от данни за анализ
• Намаляване на необходимостта от стоежи на нови паркинги
• Увеличаване на събираемостта от глоби
• По-добра среда за живеене

Ползи от нашето клауд-базирано паркинг решение:

• Без нужда от инсталации и поддръжка на локален хардуер и софтуер
• Премахва нуждата от скъпи, климатизирани сървърни помещения
• Лесно добавяне на нови обекти за централизирано управление, достъп до аналитични данни, детайлно проследяване работата на паркинга
• Достъп от всяко едно устройство чрез интернет
• Безпроблемно надграждане на системата на по късен етап
• Сигурност, надеждност, своевременна актуализация
• Скалируемост

Ползи от използването на индустриален клас оборудване:

• Сигурност и надеждност на всички компоненти;
• Издръжливост и устойчивост при неблагоприятни атмосферни условия;
• Висококачествени материали, отговарящи на най-високите индустриални стандарти;
• Оборудване, което вече е доказало високото си качество в практиката;
• Намалени разходи за поддръжка.