Бариери Про

Про Бариерата на Parking Telecom е проектирана за високи нива на натоварване
10 милион цикъла на отваряне и затваряне
Бързо отваряне и затваряно – до 1.3 секунди
Ниска консумация на електричество
Високо функционална
Високо ниво на удобство
Модул за безопасност, отговарящ на EN 13849

Parking Telecom Barrier Pro

Характеристики

Екстри

Атрактивен модулен дизайн
Здраво конструирана
Алуминиева кутия и защита от корозия
Иновативна задвижваща технология
Контролер на Паркинг Телеком за бариерата
Вградено двуканално разпознаване чрез индукционни рамки
Фланец, позволяващ бързо премахване на стрелата
Не изисква поддръжка

Сгъващо се рамо
Рамо с информация
Осветена бариера
Дистанционно управление
Управление от две контролни колони
Двойна бариера на изход

ПРО БАРИЕРАТА НА PARKING TELECOM

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Бариери Про

Про Бариерата на Parking Telecom е проектирана за високи нива на натоварване
10 милион цикъла на отваряне и затваряне
Бързо отваряне и затваряно – до 1.3 секунди
Ниска консумация на електричество
Високо функционална
Високо ниво на удобство
Модул за безопасност, отговарящ на EN 13849

Parking Telecom Barrier Pro

Характеристики

Атрактивен модулен дизайн
Здраво конструирана
Алуминиева кутия и защита от корозия
Иновативна задвижваща технология
Контролер на Паркинг Телеком за бариерата
Вградено двуканално разпознаване чрез индукционни рамки
Фланец, позволяващ бързо премахване на стрелата
Не изисква поддръжка

Екстри

Сгъващо се рамо
Рамо с информация
Осветена бариера
Дистанционно управление
Управление от две контролни колони
Двойна бариера на изход

ПРО БАРИЕРАТА НА PARKING TELECOM

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЗАХРАНВАНЕ

Волтаж
Честота
Номинална сила на тока*
Максимална сила на тока*
Номинална консумация на мощност*
Коефициент на запълване

85 до 264 V AC
50-60Hz
1.5 A
5.0 A
95 W
100 %

ЗАХРАНВАНЕ

Волтаж: 85 до 264 V AC
Честота: 50-60Hz
Номинална сила на тока* : 1.5 A
Максимална сила на тока*: 5.0 A
Номинална консумация на мощност* : 95 W
Коефициент на запълване: 100 %

СРЕДА НА РАБОТА

Температура на работа
Температура на съхранение
Относителна влажност
Сила на вятъра
Защита на кутията

-30°C до +55°C | -22F до +131F
-30°C до +70°C | -22F до +158F
До 95% некондензираща
До 10 Bft (Beaufort)
IP54

СРЕДА НА РАБОТА

Температура на работа: -30°C до +55°C | -22F до +131F
Температура на съхранение: -30°C до +70°C | -22F до +158F
Относителна влажност: До 95% некондензираща
Сила на вятъра: До 10 Bft (Beaufort)
Защита на кутията: IP54

ВРЕМЕ НА РАБОТА

Време за отваряне и затваряне

1.3 с

ВРЕМЕ НА РАБОТА

Време за отваряне и затваряне: 1.3 с

ОСНОВНИ

Кутия на бариерата
Рамка
Отговаря на стандарти
Цвят

Алуминий
Неръждаема стомана
2004/108/EC, 2006/42/EC, 305/2011, CE, UL 325
Signal White Aluminum RAL 9003 и Black Anthracite RAL 7021

*Стойностите отговарят на волтаж 120 V AC и 230 V AC без екстри

ОСНОВНИ

Кутия на бариерата: Алуминий
Рамка: Неръждаема стомана
Отговаря на стандарти: 2004/108/EC, 2006/42/EC, 305/2011, CE, UL 325
Цвят: Signal White Aluminum RAL 9003 и Black Anthracite RAL 7021

*Стойностите отговарят на волтаж 120 V AC и 230 V AC без екстри

РАЗМЕР И ТЕГЛО

Ширина на преграждане
Размери
Тегло без рамото

3.66 м | 12 фута
315 мм x 360 мм x 915 мм | 12.4 инча x 14.2 инча x 36.0 инча
40 кг | 88.2 паунда

РАЗМЕР И ТЕГЛО

Ширина на преграждане: 3.66 м | 12 фута
Размери: 315 мм x 360 мм x 915 мм | 12.4 инча x 14.2 инча x 36.0 инча
Тегло без рамото: 40 кг | 88.2 паунда

Parking Telecom Barrier Pro
Parking Telecom Barrier Pro

Copyright © Parking Telecom Labs. All rights reserved.

Parking Telecom Barrier Pro
Parking Telecom Barrier Pro

Copyright © Parking Telecom Labs. All rights reserved.